1
00:01:54,842 --> 00:01:55,876
Dane.

2
00:01:58,542 --> 00:01:59,409
Dane probuď se!

3
00:02:02,909 --> 00:02:04,442
Ach, Dane.

4
00:04:15,609 --> 00:04:16,442
Přestaňte!

5
00:04:17,876 --> 00:04:18,709
Děkuji.

6
00:05:46,275 --> 00:05:48,509
Měla jsem zamknout dveře.

7
00:06:17,275 --> 00:06:17,976
Ježiši.

8
00:06:31,242 --> 00:06:32,208
Do prdele!

9
00:06:50,242 --> 00:06:51,275
Parchante!

10
00:07:49,375 --> 00:07:50,308
Anito.

11
00:07:50,342 --> 00:07:51,642
Tady jsi.

12
00:07:51,676 --> 00:07:53,942
Skoro jsem zapomněla, jak vypadáš.

13
00:07:53,976 --> 00:07:54,809
Objetí?

14
00:07:59,742 --> 00:08:00,742
To bylo neslušné.

15
00:08:00,776 --> 00:08:02,676
- Kouří se uvnitř?
- Samozřejmě, že ne!

16
00:08:16,375 --> 00:08:17,542
Tohle je tvůj domov?

17
00:08:17,575 --> 00:08:19,375
- Domov mého manžela.
- Manžela!

18
00:08:22,409 --> 00:08:23,509
Je to pravda?

19
00:08:23,542 --> 00:08:24,375
Ano.

20
00:08:26,308 --> 00:08:27,375
Ty krávo.

21
00:08:28,542 --> 00:08:29,542
Je na tom dobře.

22
00:08:31,308 --> 00:08:32,242
Nebo jeho rodina byla.

23
00:08:32,275 --> 00:08:33,175
Dělá lektora.

24
00:08:34,342 --> 00:08:35,208
Rozkošné.

25
00:08:36,009 --> 00:08:36,842
........