1
00:00:06,000 --> 00:00:09,920
DOKUMENT NETFLIX

2
00:00:20,720 --> 00:00:22,520
<i>Je to podvod století.</i>

3
00:00:22,600 --> 00:00:24,840
<i>Největší daňový podvod ve Francii.</i>

4
00:00:24,920 --> 00:00:28,160
<i>- Je to podvod.</i>
<i>- Mluvíme o loupeži století.</i>

5
00:00:28,240 --> 00:00:30,520
Podvod souvisí s uhlíkovou daní,

6
00:00:30,600 --> 00:00:34,680
která firmám umožňuje nakupovat
a prodávat práva na znečišťování.

7
00:00:34,760 --> 00:00:38,120
Podvodníci využili mezeru v systému.

8
00:00:39,520 --> 00:00:42,880
<i>Jak mohli lidé,</i>
<i>které nikdo nikde neznal,</i>

9
00:00:42,960 --> 00:00:46,160
<i>zorganizovat loupež století?</i>

10
00:00:46,600 --> 00:00:49,840
Uhlík, to byla naprostá senzace.

11
00:00:49,920 --> 00:00:53,240
To se ani nedá slovy vyjádřit!

12
00:00:54,440 --> 00:00:57,440
Ještě v žádných dokumentech jsem neviděl

13
00:00:57,520 --> 00:00:59,840
tak složité převody.

14
00:01:00,760 --> 00:01:04,960
Nenasytní lidé díky přirozené inteligenci
přechytračili experty

15
00:01:05,040 --> 00:01:06,800
s univerzitním vzděláním.

16
00:01:07,680 --> 00:01:10,680
Nakoupíte si
soukromé tryskáče a jachty,

17
00:01:10,760 --> 00:01:13,320
kam chodí lidi
v oblecích za desítky tisíc

18
00:01:13,400 --> 00:01:15,680
a klaní se: „Dobrý den, pane Mouly.“

19
00:01:15,760 --> 00:01:17,320
Vůbec jsem je neznal.

20
00:01:17,400 --> 00:01:20,320
Jsem z Belleville.
Jedl jsem mrkev a pil kafe.

21
00:01:22,840 --> 00:01:25,240
Kolik jsem vydělal?

22
00:01:25,320 --> 00:01:27,240
Na to se mě zeptá jen blázen.

23
00:01:27,320 --> 00:01:31,160
Škody činily 283 milionů eur.

24
........