1
00:01:15,314 --> 00:01:16,358
Haló!

2
00:01:17,044 --> 00:01:18,611
Anglicky, prosím.

3
00:01:18,636 --> 00:01:21,422
Jsem obklopena idioty.

4
00:01:21,447 --> 00:01:23,188
Ta holka je
fakt dáreček.

5
00:01:35,793 --> 00:01:39,057
Já ti to říkal, Pugsley.
Tlačit, netahat.

6
00:01:39,082 --> 00:01:40,387
Všem pěkný den!

7
00:01:41,255 --> 00:01:42,430
K neuvěření,

8
00:01:42,455 --> 00:01:44,674
že rodiče pustí
svoje děti takhle ven.

9
00:01:44,699 --> 00:01:47,571
Jsou všechny tak čisťoučké,

10
00:01:47,716 --> 00:01:49,109
zářivé...

11
00:01:49,152 --> 00:01:50,936
Není to zase až
tak zlé, drahá.

12
00:01:50,980 --> 00:01:52,721
Alespoň je díky té soutěži

13
00:01:52,764 --> 00:01:54,157
staví proti sobě,

14
00:01:54,201 --> 00:01:56,594
což navždy poznamená
ty poražené.

15
00:01:56,638 --> 00:01:59,945
Pohleďte! Prometheův dar...

16
00:02:06,858 --> 00:02:08,121
Uhni, chlapče.

17
00:02:08,146 --> 00:02:09,582
Ukážu ti, jak se to dělá.

18
00:02:13,176 --> 00:02:14,221
Co to?

19
00:02:17,118 --> 00:02:19,164
Dámy a pánové.

20
00:02:20,276 --> 00:02:22,887
Jdeme, jdeme.
Wednesday je na řadě.

21
00:02:22,912 --> 00:02:25,524
Pocítili jste někdy
zklamání nad

22
00:02:25,549 --> 00:02:27,247
vašimi nejbližšími?

23
00:02:27,272 --> 00:02:29,840
Irituje je vás
jejich neschopnost

........