1
00:00:03,900 --> 00:00:05,000
Čo to robíte?

2
00:00:05,005 --> 00:00:07,505
- Umývam sa.
- Vážim si vaše nadšenie,

3
00:00:07,510 --> 00:00:08,610
ale ste sestra na Pohotovosti.

4
00:00:08,615 --> 00:00:10,415
Mal by si ísť na medicínu.

5
00:00:11,020 --> 00:00:12,750
Snažím sa spojiť
s mojou dcérou.

6
00:00:12,755 --> 00:00:14,755
Je to už viac ako 20 rokov.

7
00:00:14,760 --> 00:00:16,260
Ste si tým istá?

8
00:00:16,685 --> 00:00:19,150
Mame doktorky Manningovej
zlyháva srdce.

9
00:00:19,155 --> 00:00:20,555
Náš liek by jej
mohol zachrániť život.

10
00:00:20,560 --> 00:00:22,151
- Nemáš žiadnu záruku.
- Ten liek funguje.

11
00:00:22,155 --> 00:00:23,355
Odtajnil som pacienta.

12
00:00:23,360 --> 00:00:24,960
Ohrozil si prácu nás oboch.

13
00:00:24,965 --> 00:00:27,265
Nerobím žiadne výnimky
pri prihlasovaní.

14
00:00:27,270 --> 00:00:28,600
Našla som tieto testovacie lieky.

15
00:00:28,605 --> 00:00:31,305
Dobre, tie sa musia
vrátiť do Kenderu.

16
00:00:32,445 --> 00:00:34,842
- Chcem, aby si si vzala tieto.
- Nové lieky?

17
00:00:34,847 --> 00:00:37,144
Sú od iného lekára.

18
00:00:42,321 --> 00:00:43,321
Mami?

19
00:00:43,326 --> 00:00:45,619
- Čo si tak skoro hore?
- Joj, prepáč.

20
00:00:45,624 --> 00:00:47,188
Nemohla som spať.

21
00:00:47,193 --> 00:00:49,657
Škriabe ma v krku.

22
00:00:49,662 --> 00:00:52,093
Hmm, ten kašeľ už
nejaký ten čas máš, čo?

23
00:00:52,098 --> 00:00:53,594
........