1
00:00:10,810 --> 00:00:11,740
Lei Wangu,

2
00:00:12,320 --> 00:00:14,700
berete si Luan Feng za manželku?

3
00:00:15,150 --> 00:00:17,190
V časech těžkých i snadných,

4
00:00:17,570 --> 00:00:19,590
v hojnosti i chudobě,

5
00:00:19,820 --> 00:00:21,150
v nemoci i neštěstí,

6
00:00:21,610 --> 00:00:23,100
ať se stane cokoliv,

7
00:00:23,530 --> 00:00:25,760
budete vždy stát při Luan Feng

8
00:00:26,020 --> 00:00:27,180
a budete ji chránit?

9
00:00:27,560 --> 00:00:28,190
Beru.

10
00:00:29,710 --> 00:00:30,390
Dobrá.

11
00:00:30,570 --> 00:00:33,670
Nyní můžete nasadit prsten
na nevěstin prst.

12
00:01:45,400 --> 00:01:48,220
Escape of Shark

13
00:01:52,660 --> 00:01:54,010
<i>Dobré ráno, všem.</i>

14
00:01:54,229 --> 00:01:56,479
<i>Vítejte u dnešních ranních zpráv.</i>

15
00:01:56,640 --> 00:01:57,900
<i>Hlavní událost.</i>

16
00:01:58,030 --> 00:02:02,320
<i>Nízkotlaký cyklon vytvořený letošním
tajfunem, je mnohem slabší než loňský.</i>

17
00:02:02,440 --> 00:02:04,130
<i>Užijeme si tak více slunce.</i>

18
00:02:04,150 --> 00:02:06,950
<i>Toto neobvyklé klima
způsobí migraci hejn ptáků</i>

19
00:02:06,980 --> 00:02:09,090
<i>na sever, dříve než je zvykem.</i>

20
00:02:09,190 --> 00:02:11,380
<i>Objevily se také další dvě velryby</i>

21
00:02:11,400 --> 00:02:12,940
<i>uvízlé na pláži.</i>

22
00:02:13,390 --> 00:02:14,980
<i>Je to už čtvrtý případ</i>

23
00:02:15,110 --> 00:02:17,480
<i>uvíznutých velryb
v květnu letošního roku.</i>

24
00:02:17,500 --> 00:02:21,270
<i>Někteří odborníci upozorňují, že to
souvisí se změnou magnetických polí,</i>
........