1
00:02:04,041 --> 00:02:05,791
Kde bydlíte, Jan?

2
00:02:06,333 --> 00:02:08,041
V Harlow.

3
00:02:08,125 --> 00:02:09,750
V jakém domě?

4
00:02:11,416 --> 00:02:14,291
Je fajn. Je to docela hezký dům.

5
00:02:15,250 --> 00:02:17,291
Je to jeden z těch obytných komplexů.

6
00:02:17,375 --> 00:02:20,041
A co dělá váš otec?

7
00:02:21,041 --> 00:02:22,750
Je to skladník.

8
00:02:24,875 --> 00:02:27,125
A jaký je? Jako člověk?

9
00:02:29,666 --> 00:02:31,291
Je v pořádku. Je to…

10
00:02:31,916 --> 00:02:34,083
Je to dobrý pracovník, víte?

11
00:02:34,166 --> 00:02:36,708
Od odchodu z armády má stejnou práci

12
00:02:36,791 --> 00:02:40,916
a nikdy si nebere volno.
A nikdy nechodí pozdě.

13
00:02:41,000 --> 00:02:43,333
- Nikdy není nemocný?
- Ne.

14
00:02:48,041 --> 00:02:49,541
A co vaše matka?

15
00:02:58,500 --> 00:03:00,083
Je to milý člověk?

16
00:03:06,875 --> 00:03:09,000
Jak že jste říkal, že se jmenujete?

17
00:03:09,083 --> 00:03:10,166
Mike.

18
00:03:13,166 --> 00:03:14,916
Nelíbí se mi tady.

19
00:03:16,541 --> 00:03:20,916
<i>Znepokojuje vaši matku,</i>

20
00:03:21,000 --> 00:03:22,833
<i>že jste měla tolik různých prací?</i>

21
00:03:24,541 --> 00:03:26,041
<i>Jo.</i>

22
00:03:27,291 --> 00:03:30,916
<i>Prý jsem nezodpovědná. Ale někdy…</i>

23
00:03:32,125 --> 00:03:34,625
<i>Někdy jdu na oběd a už se nevrátím.</i>

24
00:03:36,166 --> 00:03:38,166
<i>Jednou jsem chtěla být kadeřnice.</i>

25
00:03:38,250 --> 00:03:43,833
........