1
00:01:53,208 --> 00:01:56,208
<i>Londýn, rok 1950.</i>

2
00:01:56,291 --> 00:01:57,750
<i>Město pohltil zločin.</i>

3
00:01:57,833 --> 00:02:01,958
<i>Ozbrojené loupeže, vloupání,</i>
<i>rabování výkladních skříní.</i>

4
00:02:02,041 --> 00:02:03,833
<i>Policie byla bezmocná.</i>

5
00:02:03,916 --> 00:02:07,166
<i>Každý den se objevovaly nové gangy,</i>
<i>s nimiž nešlo držet krok.</i>

6
00:02:08,000 --> 00:02:11,250
<i>Jeden takový gang vedl jistý George Brain,</i>

7
00:02:11,333 --> 00:02:14,250
<i>který si rád říkal „Velký mozek“.</i>

8
00:02:14,333 --> 00:02:15,875
Tak jo, znova si to projdeme.

9
00:02:17,208 --> 00:02:20,166
Tady je banka. Tohle je High Street.

10
00:02:20,250 --> 00:02:23,791
Nezapomínejte, že ty dveře
se zavírají přesně ve tři,

11
00:02:23,875 --> 00:02:26,541
takže všechno závisí
na dokonalém načasování.

12
00:02:26,625 --> 00:02:28,875
Stačí jednat podle plánu a bude to hračka.

13
00:02:29,708 --> 00:02:32,500
Musíme si být jistí,
že víte, co máte dělat. Booky.

14
00:02:33,083 --> 00:02:36,375
Já zaujmu tuhle pozici
přesně za sedm minut tři.

15
00:02:36,458 --> 00:02:38,916
Až přijedeš, odříznu banku od telefonu.

16
00:02:39,500 --> 00:02:41,375
Tak. A půjdeš rovnou za mnou.

17
00:02:41,458 --> 00:02:42,625
Budu mluvit s pokladní

18
00:02:42,708 --> 00:02:44,875
a ty připravíš nálož na odpálení trezoru.

19
00:02:44,958 --> 00:02:46,041
- Jasně.
- Dippere.

20
00:02:46,125 --> 00:02:50,625
Já za šest minut tři zaparkuju
tady naproti auto, kterým ujedeme,

21
00:02:50,708 --> 00:02:55,166
a až dorazíš,
vyřadím tady na zdi alarm proti zlodějům.

22
00:02:55,250 --> 00:02:56,500
Přesně tak. Myrtle.

23
00:02:57,583 --> 00:03:01,291
Přesně za čtyři minuty tři
........