1
00:00:30,541 --> 00:00:32,208
<i>Stane, ne.</i>

2
00:00:34,166 --> 00:00:35,125
<i>No tak, Susy.</i>

3
00:00:36,875 --> 00:00:38,958
<i>Stane, ty jsi zkažený.</i>

4
00:00:39,666 --> 00:00:41,291
<i>Ty mě tak bereš.</i>

5
00:00:41,375 --> 00:00:43,083
<i>Miláčku.</i>

6
00:00:44,291 --> 00:00:46,333
<i>Ne, nech toho.</i>

7
00:00:46,416 --> 00:00:48,041
<i>Nemůžeme. Ne tady.</i>

8
00:00:48,125 --> 00:00:49,291
<i>Susy, prosím.</i>

9
00:00:49,375 --> 00:00:51,083
<i>Jsme tu jen na pět minut.</i>

10
00:00:51,166 --> 00:00:52,916
<i>Já vím. Já vím. No tak.</i>

11
00:00:54,583 --> 00:00:57,250
Miluju tě, Stane. Miluješ mě?

12
00:00:57,333 --> 00:00:58,625
Ano. Samozřejmě že ano.

13
00:00:58,708 --> 00:01:01,541
Proč nemůžeme nastoupit?
Měl byste vystoupit.

14
00:01:01,625 --> 00:01:04,541
Předpisy. Řidič provádí kontrolu.

15
00:01:05,208 --> 00:01:06,500
Jak dlouho to bude trvat?

16
00:01:06,583 --> 00:01:09,333
Nevím. Ale nemůžeme odjet,
dokud nebude spokojenej.

17
00:01:12,000 --> 00:01:14,875
Miluješ mě, viď? Opravdu mě miluješ?

18
00:01:14,958 --> 00:01:16,625
Ano, samozřejmě. Ano.

19
00:01:19,166 --> 00:01:21,041
A jednou si mě vezmeš?

20
00:01:21,125 --> 00:01:23,166
Ano. Víš, že ano, samozřejmě že ano.

21
00:01:25,166 --> 00:01:27,750
Miláčku! To znamená, že jsme zasnoubeni!

22
00:01:27,833 --> 00:01:28,708
Ano, jsme.

23
00:01:30,000 --> 00:01:31,625
Co tím myslíš, zasnoubeni?

24
00:01:31,708 --> 00:01:33,750
Tak mi můžeš dát další pusu.

25
00:01:33,833 --> 00:01:34,875
........