1
00:00:58,500 --> 00:01:01,500
NORMANDSKÉ TRAJEKTY

2
00:01:04,416 --> 00:01:05,958
Alfie. Francie.

3
00:01:29,958 --> 00:01:32,166
Ale něco ti řeknu, pěkně hladká cesta.

4
00:01:32,250 --> 00:01:33,708
Hladký jako hedvábí.

5
00:01:33,791 --> 00:01:36,625
Jo, jak to víš?
Ani jsi nevystoupil na zatracenou palubu.

6
00:01:37,250 --> 00:01:39,750
Tady dole jsme pohyb cítili celou cestu.

7
00:01:40,250 --> 00:01:42,291
Myslím, že jdu dolů potřetí.

8
00:01:42,375 --> 00:01:43,541
No tedy!

9
00:01:45,291 --> 00:01:47,833
Alfie, no tak, pospěš si. Celníci.

10
00:01:47,916 --> 00:01:49,041
V klidu.

11
00:01:49,125 --> 00:01:51,166
FRANCOUZSKÁ CELNICE

12
00:01:54,750 --> 00:01:56,791
- Vaše pasy, prosím.
- Pasy?

13
00:01:59,583 --> 00:02:00,833
- Prosím.
- Děkuji.

14
00:02:04,750 --> 00:02:06,041
Dobře.

15
00:02:06,125 --> 00:02:09,125
Děkuji. Technické doklady, prosím.

16
00:02:09,208 --> 00:02:10,500
To je váš karnet?

17
00:02:13,458 --> 00:02:14,958
Nemáte nic k proclení?

18
00:02:15,041 --> 00:02:16,083
Ne, kámo.

19
00:02:18,166 --> 00:02:19,333
Jen ji.

20
00:02:21,250 --> 00:02:22,291
V pořádku. Děkuji.

21
00:02:22,375 --> 00:02:24,666
- Správně.
- Dělej, Bakey, posuň se.

22
00:02:24,750 --> 00:02:25,916
Tak dobře.

23
00:02:29,750 --> 00:02:32,000
- Je to v pořádku. Děkuji.
- Děkuji.

24
00:02:32,083 --> 00:02:33,125
Pokračujte.
........