2
00:00:59,280 --> 00:01:03,310
Päť, štyri, tri...

3
00:01:03,380 --> 00:01:05,850
moja priepustka odtiaľto.

4
00:01:13,190 --> 00:01:14,490
Hm?

5
00:01:18,360 --> 00:01:21,270
Videl si to?

6
00:01:21,330 --> 00:01:25,600
Jasne, veď nikto
mi tu nerozumie.

7
00:01:35,010 --> 00:01:39,250
Prepáč, nejako som to nezachytil.
Musíš cvrlikať trochu pomalšie.

8
00:01:40,620 --> 00:01:42,520
Kľud, priatelia.
Hovorí sa tomu humor.

9
00:01:42,590 --> 00:01:45,620
Také odľahčenie pri ťažkej práci.

10
00:01:46,320 --> 00:01:47,790
Drednok!

11
00:01:47,860 --> 00:01:50,230
Čo tu dole robí najvyspelejší robot?

12
00:01:50,290 --> 00:01:56,300
- Pôsobíš... nervózne.
- Videl si utečenca Zera?

13
00:01:56,370 --> 00:02:00,100
Ani sa nedivím, že ste ho stratili.
Veď sa ledva zmestí do tvojej ruky.

14
00:02:00,170 --> 00:02:02,570
Ale ja sa určite po ňom poobzerám.

15
00:02:02,640 --> 00:02:05,680
Tej veci by si sa na to mal opýtať.

16
00:02:05,740 --> 00:02:11,920
Má veľké ústa.
Pokiaľ to sú ústa vôbec.

17
00:02:11,980 --> 00:02:13,220

18
00:02:13,280 --> 00:02:17,490
Väzeň Dal R'El,
čo si za druh?

19
00:02:17,550 --> 00:02:20,420
Vau, to beriem osobne.
Hranične nevhodné.

20
00:02:20,490 --> 00:02:23,560
Okej. Poďme na to.
Ak mám byť úprimný, kto vie?

21
00:02:24,430 --> 00:02:25,660
Ak mi to môžeš ozrejmiť,

22
00:02:25,730 --> 00:02:27,370
tak ma isto zbavíš bremena.

23
00:02:27,400 --> 00:02:30,330
Opýtam sa mojich kolegov,
ale vy ste zakázali prekladateľov

24
00:02:30,400 --> 00:02:33,040
- aby sme sa nerozprávali, takže...
........