1
00:00:04,645 --> 00:00:07,645
<i>Viděli jste...</i>

2
00:00:08,033 --> 00:00:09,557
<i>Letadlo přilétlo skrz
světlo jako my.</i>

3
00:00:09,558 --> 00:00:11,747
<i>A ten, kdo tím přilétl,
by nás taky odsud mohl dostat.</i>

4
00:00:11,748 --> 00:00:12,879
<i>Levi?</i>

5
00:00:13,008 --> 00:00:14,740
<i>Gavin o nás ví.</i>

6
00:00:15,084 --> 00:00:16,390
<i>Scott zaslouží uznání.</i>

7
00:00:16,391 --> 00:00:17,992
<i>Nikdy by mě
nenapadlo použít heroin.</i>

8
00:00:17,992 --> 00:00:19,254
<i>Tak jsem se zmýlil.
Je Lucasův.</i>

9
00:00:19,297 --> 00:00:21,473
<i>Ale pokud mi jej nepředáš,
až se vrátíme, zabiju tě.</i>

10
00:00:21,517 --> 00:00:24,302
<i>Možná může pomoct ona. Píše se tu,
že se jmenuje Rebecca Aldridgeová.</i>

11
00:00:24,346 --> 00:00:25,453
<i>A pokud je další možnost,</i>

12
00:00:25,478 --> 00:00:28,176
<i>jak se dostat za Evou
a Joshem, musíte nám o ní říct.</i>

13
00:00:28,219 --> 00:00:30,121
<i>To je stejné letadlo,
v jakém odletěl Levi.</i>

14
00:00:31,327 --> 00:00:33,611
<i>Jsem si rozhodně jist,
že byl zasažen elektrickým proudem.</i>

15
00:00:33,612 --> 00:00:36,619
<i>- Jak je to možné? - A je tu pouze jedna
osoba, která na to zná odpověď.</i>

16
00:00:36,662 --> 00:00:38,577
<i>- Co to děláš?
- Byl to starý chlap.</i>

17
00:00:38,621 --> 00:00:41,716
<i>Měl něco na zádech.
Otisk ruky.</i>

18
00:00:42,059 --> 00:00:43,321
<i>Možná tam někdo je.</i>

19
00:00:43,365 --> 00:00:45,219
<i>Někdo, kdo nám může
pomoct se dostat domů.</i>

20
00:00:57,596 --> 00:00:59,381
Kdo to tu postavil?

21
00:01:05,126 --> 00:01:06,475
Před vpádem Evropanů,

22
00:01:06,518 --> 00:01:08,999
bylo toto území obýváno
........