1
00:00:25,992 --> 00:00:27,527
Všechno se zdá
být v pořádku.

2
00:00:32,999 --> 00:00:36,169
Mohu se zeptat,
mistře Wayne,

3
00:00:36,236 --> 00:00:38,104
jste si naprosto jistý tím,
co děláte?

4
00:00:42,008 --> 00:00:44,077
Ano, Charlesi, jsem.

5
00:00:48,014 --> 00:00:48,915
Velmi dobře.

6
00:01:05,632 --> 00:01:08,134
Budete ode mě dnes ještě
něco potřebovat, pane?

7
00:01:09,736 --> 00:01:10,737
Nebudu.

8
00:01:12,539 --> 00:01:13,540
Děkuji za vše,

9
00:01:14,874 --> 00:01:16,276
cos udělal.

10
00:01:19,446 --> 00:01:20,914
Dobrou noc, mistře Wayne.

11
00:01:23,550 --> 00:01:24,584
Sbohem, Charlesi.

12
00:02:55,475 --> 00:02:57,343
A znovu. Hlava.

13
00:02:57,410 --> 00:02:59,512
Co ses tam přesně
snažila udělat?

14
00:02:59,579 --> 00:03:00,480
Vlevo.

15
00:03:00,547 --> 00:03:02,215
- Snažila jsem se...
- Vpravo.

16
00:03:03,550 --> 00:03:04,884
...přivést Donnu zpátky.

17
00:03:04,984 --> 00:03:06,085
Tvrdohlavá a umíněná.

18
00:03:06,186 --> 00:03:07,987
Byla jsem ve tvém
věku stejná.

19
00:03:08,054 --> 00:03:09,556
Nohy.

20
00:03:09,656 --> 00:03:11,057
Říkáte tomuto místu ráj,

21
00:03:11,157 --> 00:03:12,525
ale já to nechápu.

22
00:03:12,592 --> 00:03:15,061
Jsem tady už měsíce,
a jenom trénuju.

23
00:03:15,161 --> 00:03:16,896
A ty víš, že dokážu dělat víc.

........