1
00:00:16,808 --> 00:00:18,227
{\an8}BOŽSKÁ KOMEDIE

2
00:00:18,310 --> 00:00:19,311
{\an8}1. ČÁST
PEKLO

3
00:00:23,023 --> 00:00:24,858
Dobré překrásné ráno, dcero.

4
00:00:24,942 --> 00:00:25,817
- Tati.
- Ano.

5
00:00:25,901 --> 00:00:27,194
Jsi na nohou!

6
00:00:27,277 --> 00:00:28,654
Jsi oblečený.

7
00:00:28,737 --> 00:00:30,447
Máš zase zdravou barvu.

8
00:00:30,531 --> 00:00:33,075
Já vím. Cítím se o 100 % líp.

9
00:00:33,158 --> 00:00:37,329
Ukázalo se, že jsem jen potřeboval
pár dní odpočívat, a už je mi fajn.

10
00:00:37,412 --> 00:00:41,208
Ze své choroby
jsem si nicméně odnesl důležité poznání.

11
00:00:41,291 --> 00:00:42,918
- Jaké?
- Že zemřu.

12
00:00:43,001 --> 00:00:44,795
- Cože?
- Žádné slzy.

13
00:00:44,878 --> 00:00:48,215
Ne, je to jen prostý fakt.
Moc času mi už nezbývá.

14
00:00:48,298 --> 00:00:51,218
Ano. Život je prchavý, krátká svíčka…

15
00:00:52,010 --> 00:00:53,011
Sbohem, Eddy.

16
00:00:53,929 --> 00:00:57,933
Než se naděješ, bude po mně,
tak musím vyřídit spoustu papírování.

17
00:00:59,351 --> 00:01:00,352
Papírování?

18
00:01:00,435 --> 00:01:02,729
Ano. Situace je naléhavá.

19
00:01:02,813 --> 00:01:05,357
Ne, musím si dát do pořádku
veškerý majetek.

20
00:01:05,440 --> 00:01:08,360
Musím přepsat závěť,
notářsky ověřit dokumenty

21
00:01:08,443 --> 00:01:10,696
a poslat své sebrané statě písaři,

22
00:01:10,779 --> 00:01:13,532
nemluvě o darování
slušných peněžních částek

23
........