1
00:00:14,625 --> 00:00:17,583
NETFLIX UVÁDÍ

2
00:00:36,000 --> 00:00:38,916
<i>Podle řecké mytologie byli lidé</i>

3
00:00:39,000 --> 00:00:42,791
<i>původně stvořeni se čtyřma rukama,</i>
<i>čtyřma nohama</i>

4
00:00:42,875 --> 00:00:44,583
<i>a s hlavou se dvěma obličeji.</i>

5
00:00:45,500 --> 00:00:49,666
<i>Jenže Zeus se obával jejich moci,</i>
<i>a tak je rozdělil na dvě části.</i>

6
00:00:49,750 --> 00:00:52,708
<i>Tím lidi odsoudil k tomu,</i>
<i>aby strávili zbytek svého života</i>

7
00:00:52,791 --> 00:00:56,458
<i>hledáním té druhé části,</i>
<i>spřízněné duše.</i>

8
00:01:05,750 --> 00:01:06,750
<i>Jestli je to pravda,</i>

9
00:01:08,375 --> 00:01:10,000
<i>pak je Zeus kretén.</i>

10
00:01:15,416 --> 00:01:20,041
<i>Jasně, randění nebylo nikdy snadné,</i>
<i>ale moderní randění online je ještě těžší.</i>

11
00:01:20,958 --> 00:01:24,791
<i>Pořád si říkám, že dokonalý protějšek</i>
<i>je tam někde venku, stačí jen kliknout.</i>

12
00:01:25,375 --> 00:01:28,541
<i>- Někdo laskavý, upřímný a ideálně…</i>
- Zlato?

13
00:01:29,125 --> 00:01:32,250
… <i>někdo, kdo ještě nemá manželku.</i>
<i>Nebo ne?</i>

14
00:01:35,333 --> 00:01:38,708
<i>Ačkoliv mi mé nitro napovídá,</i>
<i>že už bych to měla vzdát,</i>

15
00:01:38,791 --> 00:01:41,541
<i>objevil se Ted, ve znamení Váhy,</i>
<i>který má rád štěňátka</i>

16
00:01:41,625 --> 00:01:44,250
<i>a pracuje v přístavu.</i>
<i>Vypadal slibně,</i>

17
00:01:46,625 --> 00:01:48,250
<i>ale pak přestal komunikovat.</i>

18
00:01:50,083 --> 00:01:51,875
<i>Pozitivní na tom ale je, že jsem</i>

19
00:01:51,958 --> 00:01:56,333
<i>ze svého děsivého milostného života</i>
<i>vytvořila úspěšnou spisovatelskou kariéru.</i>

20
00:01:56,833 --> 00:01:59,541
<i>Už léta píšu o svých děsivých</i>
<i>rande formou deníku</i>

21
00:01:59,625 --> 00:02:03,083
<i>pod pseudonymem</i>
<i>„Věčná družička“ na sociální média.</i>

22
00:02:03,166 --> 00:02:06,291
........