1
00:00:14,791 --> 00:00:18,833
NETFLIX UVÁDÍ

2
00:00:40,541 --> 00:00:43,833
<i>Vítejte. Všichni čekáte, až film začne,</i>

3
00:00:43,916 --> 00:00:45,958
<i>a tato nevěsta čeká, až dorazí ženich.</i>

4
00:00:47,166 --> 00:00:50,416
Rodina ženicha přichází. Pojďte, jdeme.

5
00:00:50,916 --> 00:00:52,708
<i>Podívejte, tamhle jsou.</i>

6
00:00:54,416 --> 00:00:56,625
<i>Najdete tu spoustu párů.</i>

7
00:00:57,666 --> 00:01:00,333
<i>Některé s rodinami a jiné,
které spolu utekly.</i>

8
00:01:01,083 --> 00:01:04,250
<i>Někdy je to láska na první pohled,
jindy dohodnuté manželství.</i>

9
00:01:04,958 --> 00:01:09,333
<i>Takže, dámy a pánové,
sundejte si prosím sandály.</i>

10
00:01:10,250 --> 00:01:11,083
<i>Pokloňte se.</i>

11
00:01:11,791 --> 00:01:15,208
<i>Tohle je chrám Meenakshi Sundareswarar.</i>

12
00:01:16,166 --> 00:01:17,583
<i>Legenda praví:</i>

13
00:01:17,666 --> 00:01:19,625
<i>Sundareswarar je známý také jako Shiv.</i>

14
00:01:20,166 --> 00:01:22,375
<i>Meenakshi je známá také jako Parvati.</i>

15
00:01:22,458 --> 00:01:25,041
<i>Shiv cestoval až do Madurai,
aby si ji vzal.</i>

16
00:01:25,541 --> 00:01:27,875
<i>Na jejich svatbě se sešel celý svět.</i>

17
00:01:28,458 --> 00:01:33,041
<i>Zkráceně, Meenakshi Sundareswarar
je velmi starý</i>

18
00:01:33,125 --> 00:01:34,458
<i>a významný chrám v Madurai.</i>

19
00:01:36,125 --> 00:01:38,500
<i>A tohle jsem já, Sundareshwar.</i>

20
00:01:38,583 --> 00:01:40,500
<i>A vedle je moje žena, Meenakshi.</i>

21
00:01:41,208 --> 00:01:44,458
<i>Každé manželství potřebuje zásah shůry.</i>

22
00:01:44,958 --> 00:01:47,416
<i>My potřebovali dva.</i>

23
00:01:47,958 --> 00:01:50,125
<i>Jeden byl od boha a druhý…</i>

24
00:01:51,000 --> 00:01:51,833
<i>od něj.</i>
........