1
00:00:06,166 --> 00:00:09,708
SERIÁL NETFLIX

2
00:00:30,000 --> 00:00:31,708
<i>Bojím se o vaši budoucnost.</i>

3
00:00:32,333 --> 00:00:34,416
<i>Prosím, nevěřte Mümtazovi.</i>

4
00:00:34,500 --> 00:00:35,750
<i>Aziz Somuncuoglu.</i>

5
00:00:56,625 --> 00:00:59,333
{\an8}MATILDĚ

6
00:00:59,958 --> 00:01:06,541
{\an8}MATILDA ASEO (PRADLENA)

7
00:01:34,625 --> 00:01:36,250
Je to těžké, pane.

8
00:01:37,000 --> 00:01:38,458
Klidně je vyhodíme,

9
00:01:38,541 --> 00:01:41,375
ale najít místo nich Turky bude problém.

10
00:01:41,958 --> 00:01:44,375
Ten problém poroste, pokud ho nevyřešíme.

11
00:01:44,458 --> 00:01:47,333
Zkuste Ankaru,
když nikoho nenajdete v Istanbulu.

12
00:01:47,416 --> 00:01:50,750
- Zkuste Izmir.
- Pane, hledal jsem všude.

13
00:01:51,333 --> 00:01:53,625
Je těžké najít někoho kvalifikovaného.

14
00:01:54,458 --> 00:01:57,666
Našel jsem lepšího osvětlovače,
ale taky není muslim.

15
00:01:59,500 --> 00:02:03,250
A Yervan?
Je to skvělý číšník, tvrdě pracuje.

16
00:02:03,333 --> 00:02:06,583
- Stelyo je nejlepší v Istan…
- Nemáme čas.

17
00:02:10,458 --> 00:02:13,583
Začněme s těmi, které potřebujeme nejmíň.

18
00:02:13,666 --> 00:02:15,166
Jak si přejete. Jistě.

19
00:02:20,291 --> 00:02:22,375
Pane, mohu se na něco zeptat?

20
00:02:25,500 --> 00:02:27,416
Proč ne-muslimové?

21
00:02:30,958 --> 00:02:32,500
Země se mění.

22
00:02:33,166 --> 00:02:37,541
Ne-muslimové se s tím musí smířit.

23
00:03:18,000 --> 00:03:19,833
Přeju jim to nejlepší.

24
00:03:20,958 --> 00:03:23,333
Ať se rozhodnou jakkoliv,
........