1
00:00:06,083 --> 00:00:09,583
SERIÁL NETFLIX

2
00:00:20,208 --> 00:00:22,583
Minulý týden mě navštívil pan Jak Pinto.

3
00:00:23,083 --> 00:00:26,083
Znáš jeho syna, Moizi?
Byli jste spolu na střední.

4
00:00:26,166 --> 00:00:28,208
Chtějí nás navštívit.

5
00:00:29,458 --> 00:00:30,958
Jak si přeješ.

6
00:00:32,041 --> 00:00:35,250
Přinesl jsem jablečnou šarlotu.
Máš ji ráda.

7
00:00:36,125 --> 00:00:37,166
Hned ji přinesu.

8
00:00:46,416 --> 00:00:48,125
Ishaku, má někoho?

9
00:00:49,458 --> 00:00:50,375
Neřekl bych.

10
00:00:50,875 --> 00:00:52,000
Matilda je taková.

11
00:00:52,625 --> 00:00:54,416
Taková naše máma.

12
00:00:54,916 --> 00:00:58,958
Bude jí trvat,
než se smíří s představou manželství.

13
00:00:59,041 --> 00:01:01,291
Naše rodiny se musí rozrůstat.

14
00:01:01,916 --> 00:01:03,875
Kolují řeči o nových daních.

15
00:01:33,750 --> 00:01:34,958
Panebože.

16
00:01:36,625 --> 00:01:37,958
Bože, pomoz mi.

17
00:01:54,916 --> 00:01:58,375
Vím, že je divné,
že to na tebe tak vybalím.

18
00:02:00,541 --> 00:02:01,583
Ale je to pravda.

19
00:02:14,083 --> 00:02:16,000
Nemusíš nic říkat.

20
00:02:18,500 --> 00:02:20,958
Spíš já mám co vysvětlovat.

21
00:02:28,916 --> 00:02:32,208
Musela jsem tě opustit jako miminko.

22
00:02:36,000 --> 00:02:37,166
Ale teď jsem zpět.

23
00:02:37,666 --> 00:02:38,541
Jsem tady.

24
00:02:44,416 --> 00:02:45,541
A rozhodla jsem se…

........