1
00:00:06,083 --> 00:00:09,750
SERIÁL NETFLIX

2
00:01:06,250 --> 00:01:07,125
O 17 LET POZDĚJI

3
00:01:07,208 --> 00:01:08,041
Ticho!

4
00:01:08,125 --> 00:01:09,916
<i>Návrh všeobecné amnestie,</i>

5
00:01:10,000 --> 00:01:14,416
<i>který předložil Kabinet</i>
<i>Velkému národnímu shromáždění Turecka,</i>

6
00:01:14,500 --> 00:01:17,125
<i>byl dnes odhlasován.</i>

7
00:01:18,250 --> 00:01:20,333
<i>Amnestie se nevztahuje</i>

8
00:01:20,416 --> 00:01:23,666
<i>na osoby usvědčené z komunismu a špionáže,</i>

9
00:01:23,750 --> 00:01:25,625
<i>na recidivisty</i>

10
00:01:25,708 --> 00:01:30,833
<i>a odsouzené,</i>
<i>kteří čerpali amnestii již v roce 1950.</i>

11
00:01:31,666 --> 00:01:34,666
<i>- Návrh vstoupil v platnost…</i>
- Matildo.

12
00:01:34,750 --> 00:01:38,458
<i>- …po odhlasování na Shromáždění…</i>
- Díkybohu.

13
00:01:38,541 --> 00:01:40,333
<i>…a co byl vrácen do Kabinetu.</i>

14
00:01:40,416 --> 00:01:43,000
Vyhlásili amnestii, holky.

15
00:01:43,083 --> 00:01:45,916
Díkybohu.

16
00:01:50,125 --> 00:01:53,833
Požehnaný jsi Bože,
náš Pane, vládce na nebesích,

17
00:01:54,333 --> 00:01:56,916
jenž jsi nás posvětil Svým přikázáním

18
00:01:57,500 --> 00:02:00,916
a poručil nám zapálit šabatové svíce.

19
00:02:01,833 --> 00:02:02,666
Amen.

20
00:03:02,541 --> 00:03:05,500
Ester, pojď si hrát.

21
00:03:14,500 --> 00:03:15,958
Líbí se ti ta barva?

22
00:03:20,375 --> 00:03:21,958
Mám si ji vzít?

23
00:03:22,708 --> 00:03:24,583
Mami, mám?

24
00:03:33,041 --> 00:03:34,041
No tak, holky.
........