1
00:00:08,400 --> 00:00:14,840
„PRVNÍ SYMBOL, V NĚMŽ ROZEZNÁME
LIDSKOST, LEŽÍ NA HŘBITOVECH“

2
00:00:14,920 --> 00:00:18,400
JACQUES LACAN

3
00:00:29,000 --> 00:00:31,560
<i>Jediné, co chceme, je Martu pohřbít.</i>

4
00:00:32,840 --> 00:00:35,600
<i>Nemůžeme žít s vědomím,</i>
<i>že hnije v neznámu.</i>

5
00:00:35,680 --> 00:00:37,440
24. LEDNA 2009

6
00:00:37,520 --> 00:00:41,000
<i>Mysleli si,</i>
<i>že bude prostě jen pohřešovaná dívka,</i>

7
00:00:42,720 --> 00:00:44,520
<i>ale dokud jsme naživu,</i>

8
00:00:45,280 --> 00:00:48,240
<i>dokud bude žít, byť jediný</i>
<i>Del Castillo Casanueva,</i>

9
00:00:48,320 --> 00:00:49,600
<i>takhle to neskončí.</i>

10
00:00:59,720 --> 00:01:01,920
DOKUMENTÁRNÍ SERIÁL NETFLIX

11
00:01:47,280 --> 00:01:50,800
Nespočítám,
kolik podporujících dopisů jsme dostali.

12
00:01:51,520 --> 00:01:53,560
Ale pro případ,

13
00:01:53,640 --> 00:01:55,520
že bych začala zase odpovídat

14
00:01:55,600 --> 00:01:59,120
všem, kteří nám vyjádřili podporu,

15
00:01:59,200 --> 00:02:02,320
jsem si označila ty,
na které jsem už odpovídala.

16
00:02:03,560 --> 00:02:06,400
ODEPSÁNO

17
00:02:06,480 --> 00:02:08,000
A pak jsem se jednoho dne

18
00:02:08,080 --> 00:02:12,160
rozhodla všechno sepsat,
abych to nezapomněla,

19
00:02:12,880 --> 00:02:17,640
i když to opravdu nepotřebuju číst,
abych věděla, co se ten den stalo.

20
00:02:18,960 --> 00:02:20,400
Ale chtěla jsem to psát.

21
00:02:24,720 --> 00:02:27,880
Sobota, 24. ledna 2009.

22
00:02:27,960 --> 00:02:31,240
Já a Antonio jsme vstali brzy.
Bylo devět hodin ráno.

23
00:02:31,320 --> 00:02:33,080
Připravila jsem snídani.
........