1
00:02:30,442 --> 00:02:32,778
Päť, štyri, tri...

2
00:03:13,527 --> 00:03:15,070
Hej, Cory Ellison.

3
00:03:15,153 --> 00:03:17,865
Chcete komentovať úryvok
z Brenerovej knihy?

4
00:03:17,948 --> 00:03:22,327
Mitch Kessler mal znepokojivé správanie,
ktoré pred rokom viedlo k vyhodeniu.

5
00:03:22,411 --> 00:03:25,205
Za rok sa toho veľa zmenilo.
Je to nová Morning Show.

6
00:03:25,289 --> 00:03:28,292
Dobre. A myslíte,
že Mitch Kessler má slabosť na černošky?

7
00:03:29,042 --> 00:03:30,043
To neviem povedať.

8
00:03:30,127 --> 00:03:32,004
Dobre. A čo Bradley?

9
00:03:32,087 --> 00:03:34,214
Myslíte, že Bradley má slabosť na ženy?

10
00:03:34,298 --> 00:03:36,258
- Dobré ráno.
- Dobré.

11
00:03:39,136 --> 00:03:41,346
- Dobré ráno.
- Dobré. Si tu skoro.

12
00:03:41,930 --> 00:03:45,809
UBA+ je celosvetová.
Neexistuje skoro alebo neskoro.

13
00:03:45,893 --> 00:03:48,979
Mám hovor so Šanghaj Studios
ohľadom licencie.

14
00:03:49,062 --> 00:03:50,063
Páni.

15
00:03:50,147 --> 00:03:53,275
Si celkom veselý napriek
nekresťanskej hodine a zlej reklame.

16
00:03:53,358 --> 00:03:56,695
Chcem prebrať, čo si mi včera povedala,
znepokojilo ma to.

17
00:03:56,778 --> 00:03:57,905
Čo som povedala?

18
00:03:57,988 --> 00:04:00,324
Spýtala si sa, či som v poriadku.

19
00:04:02,117 --> 00:04:04,328
Nezáleží, či som v poriadku.

20
00:04:05,078 --> 00:04:07,581
Toto je 200 metrov voľným štýlom.

21
00:04:07,664 --> 00:04:11,210
Vnímanie pocitov druhých,
to je dvojtonová kotva okolo krku.

22
00:04:11,293 --> 00:04:14,546
Môže ti záležať na svete, zamiluj sa.
Čokoľvek. Vo voľnom čase.

........