1
00:00:00,888 --> 00:00:02,348
<i>Viděli jste...</i>

2
00:00:02,473 --> 00:00:05,309
Kapalný dusík pana Freeze se dostal
do rukou nějakých osmáků.

3
00:00:05,392 --> 00:00:06,435
Musím ho najít.

4
00:00:06,518 --> 00:00:09,647
Vystavení mrazicímu séru
zastaví čas a zabrání stárnutí.

5
00:00:09,730 --> 00:00:11,148
Potřebuju pomoc.

6
00:00:12,149 --> 00:00:13,359
Batwoman!

7
00:00:13,943 --> 00:00:15,110
<i>Ryan, vzbuď se!</i>

8
00:00:18,364 --> 00:00:21,700
Moc toho nezbylo,
ale Renee to vyškrtla ze seznamu.

9
00:00:22,034 --> 00:00:24,536
Takže jsi vychytal ty chyby obleku?

10
00:00:24,662 --> 00:00:27,831
-Dalo by se říct.
-Vypnul bezpečnostní pojistku.

11
00:00:27,915 --> 00:00:30,292
Neměla jsem tě uschopnit
pro práci v terénu.

12
00:00:30,459 --> 00:00:33,462
Jestli se budeš dál snažit
kontaktovat mou rodinu,

13
00:00:33,629 --> 00:00:38,592
ty i Wayne Enterprises budete
toho rozhodnutí hodně litovat.

14
00:00:41,303 --> 00:00:44,223
Stává se to často? Ty bludy?

15
00:00:44,682 --> 00:00:47,101
-Myslíš si, že znáš můj příběh.
-Dvacet sedm.

16
00:00:47,226 --> 00:00:49,603
Pěstounská péče,
pobyt v Blackgate...

17
00:00:49,687 --> 00:00:51,939
Jsi moje sestra.

18
00:01:22,403 --> 00:01:27,199
Subjekt FXJ-1. Znovuoživení,
kontrola postupu, závěrečná fáze.

19
00:01:29,243 --> 00:01:30,619
Můžete jít.

20
00:01:50,931 --> 00:01:55,144
Znovuoživení selhalo.
24 hodin do uzávěrky.

21
00:02:03,193 --> 00:02:05,946
BATWOMAN III.
4. díl: Nemrznoucí směs

22
00:02:43,400 --> 00:02:45,027
Do háje.

........