1
00:00:21,960 --> 00:00:24,000
Sumnere?

2
00:00:37,520 --> 00:00:39,400
Sumnere?

3
00:00:48,360 --> 00:00:49,920
Sumnere?

4
00:01:01,640 --> 00:01:03,200
SEVERNÍ VODY

5
00:01:03,320 --> 00:01:05,480
Sumnere!

6
00:01:09,720 --> 00:01:11,200
Pane Sumnere?

7
00:01:17,400 --> 00:01:18,640
Sumnere?

8
00:01:19,480 --> 00:01:20,760
Patricku?

9
00:01:27,120 --> 00:01:28,440
Dobrý Bože!

10
00:01:39,840 --> 00:01:44,320
2. díl: My lidé jsme ubohá stvoření

11
00:01:44,480 --> 00:01:46,480
Nahoru! Tak!

12
00:01:52,920 --> 00:01:55,800
Opatrně s ním, Otto. Pozor, pozor.

13
00:02:01,200 --> 00:02:05,360
-Teď ho položte. Položit.
-Jistě, pane Jonesi.

14
00:02:13,000 --> 00:02:16,800
-Dejchá ten chudák vůbec?
-Myslím, že ano.

15
00:02:19,040 --> 00:02:20,880
Odneste ho do jídelny.

16
00:02:21,560 --> 00:02:23,280
Pomoz mi, Otto.

17
00:02:24,640 --> 00:02:28,520
-Přineste někdo husí sádlo. Rychle!
-Kde je horká voda?

18
00:02:31,920 --> 00:02:33,240
Jo.

19
00:02:43,320 --> 00:02:45,240
Už to skoro bude.

20
00:02:47,360 --> 00:02:49,480
Jo, jo, jo.

21
00:02:53,440 --> 00:02:55,880
Horké ručníky, Josephe.
Přines horké ručníky.

22
00:02:56,000 --> 00:02:58,160
-Co nejvíc.
-Ano, pane Jonesi.

23
00:03:01,200 --> 00:03:05,480
Jonesi. Odnesem ho do kajuty.
Bude tam mít víc pohodlí.

24
00:03:08,080 --> 00:03:10,280
........