1
00:00:05,827 --> 00:00:07,725
On ma zabije. On ma zabije.

2
00:00:13,214 --> 00:00:16,286
6:03, Felix. Tréner ťa zabije.

3
00:00:23,914 --> 00:00:26,848
Prepáčte, tréner.
Nezvonil mi budík.

4
00:00:28,091 --> 00:00:29,931
Tréner?

5
00:00:29,955 --> 00:00:31,680
Veliteľ? Pane?

6
00:01:06,956 --> 00:01:14,956
NCIS S19E06
Preklad: lajci, skocko, jenn, theo, milo, saxi, berny
Korekcia: jenn

7
00:01:37,513 --> 00:01:39,284
To je divné, že?

8
00:01:39,308 --> 00:01:40,699
Aj tak sa to dá povedať.

9
00:01:40,723 --> 00:01:42,080
Myslím, že je to milé.

10
00:01:42,104 --> 00:01:43,737
Vyzerá to akoby nový vodca

11
00:01:43,761 --> 00:01:45,463
chcel získať sušienkami extra body.

12
00:01:45,487 --> 00:01:48,086
Teda, v tomto prípade pečivom.

13
00:01:48,110 --> 00:01:50,537
Myslím, že Parker povedal,
že to sú poľské koláčiky.

14
00:01:50,561 --> 00:01:52,815
Počkaj, počkaj, počkaj.
Čo ak je to test?

15
00:01:52,839 --> 00:01:55,611
Aby videl, kto sa chytí na jeho
sladkosti?

16
00:01:55,635 --> 00:01:57,229
Možno.

17
00:01:57,266 --> 00:01:59,718
Čo hovoria sladkosti o tebe?

18
00:01:59,742 --> 00:02:00,996
Hovoria, že som hladná.

19
00:02:01,020 --> 00:02:02,825
Hej, myslím to vážne, ľudia.
Tohto chlapa sotva poznáme.

20
00:02:02,849 --> 00:02:04,723
Čo ak je to taktická hra?

21
00:02:04,747 --> 00:02:07,692
Alebo sa len snaží byť milý
v jeho prvý týždeň v práci.

22
00:02:07,716 --> 00:02:09,866
- To nie je tak ľahké.
- Tiež si myslím.

23
00:02:11,106 --> 00:02:12,697
Teraz mám pocit, že by som to
........