1
00:00:00,462 --> 00:00:02,630
{\an8}KATEDRÁLA V PRATU, ITÁLIE

2
00:00:09,788 --> 00:00:12,791
Odpusťte mi mé zpoždění, Vaše Milosti.

3
00:00:13,475 --> 00:00:17,270
Musel jsem se prodírat davem venku.

4
00:00:18,146 --> 00:00:20,273
Sacra Cintola je poklad.

5
00:00:20,356 --> 00:00:23,902
Vystavujeme ho vzácně,

6
00:00:23,985 --> 00:00:26,404
<i>každý se chce podívat.</i>

7
00:00:27,405 --> 00:00:29,908
- Dorazil starosta?
- V kapli s biskupem.

8
00:00:30,492 --> 00:00:32,285
Bez střílení, že? Tak zněla dohoda.

9
00:00:32,368 --> 00:00:33,745
Tohle je naše dohoda.

10
00:00:39,209 --> 00:00:40,668
<i>Když Matka boží,</i>

11
00:00:40,752 --> 00:00:43,922
věčná Panna Marie, byla povolána do nebe,

12
00:00:44,005 --> 00:00:46,883
předala svůj svatý pás svatému Tomášovi

13
00:00:46,966 --> 00:00:50,261
jako důkaz svého božského nanebevstoupení.

14
00:00:50,345 --> 00:00:52,722
Od té doby ho chráníme.

15
00:01:01,105 --> 00:01:02,440
Je svatý.

16
00:01:07,862 --> 00:01:09,864
Dej mi tu relikvii. Hned!

17
00:01:09,948 --> 00:01:13,201
Prosím, takhle si Bůh vaše životy nepřeje.

18
00:01:13,284 --> 00:01:15,662
Modláři nevědí nic o tom, co chce Bůh.

19
00:01:19,415 --> 00:01:21,000
To nemůžete. Je posvátný.

20
00:01:21,084 --> 00:01:24,379
Je posvátný. Proto je potřeba ho zničit.

21
00:01:36,766 --> 00:01:38,768
Ten investor přijde. Neboj.

22
00:01:38,851 --> 00:01:39,811
{\an8}Já se nebojím.

23
00:01:39,894 --> 00:01:43,064
{\an8}Já tyhle finančníky znám.
Pokud neřekl ne, znamená to ano.

24
00:01:43,147 --> 00:01:44,774
{\an8}Brzy ti předá tučný šek

25
00:01:44,857 --> 00:01:47,318
........