1
00:00:00,101 --> 00:00:01,536
Poslouchej mě, Karvanisto.

2
00:00:01,541 --> 00:00:04,481
Jestli si myslíš, že jsi
tuhle šarvátku vyhrál,

3
00:00:04,493 --> 00:00:06,842
tak se opravdu mýlíš.

4
00:00:06,871 --> 00:00:10,387
Ani na sekundu si nemysli,
že nás máš v hrsti.

5
00:00:10,406 --> 00:00:12,862
- Že jo, Yaz?
- Jo.

6
00:00:12,920 --> 00:00:14,240
Rozhodně máme navrch.

7
00:00:16,296 --> 00:00:18,876
<i>Opravdu?
Protože jak to vidím já,</i>

8
00:00:18,880 --> 00:00:21,556
<i>máte svázané ruce, nohy
přidělané ke gravitační tyči,</i>

9
00:00:21,560 --> 00:00:26,502
<i>která vás za 79 vteřin pustí</i>
<i>do vroucího oceánu plného kyseliny,</i>

10
00:00:26,518 --> 00:00:29,026
<i>kde se vaše těla okamžitě rozloží.</i>

11
00:00:29,690 --> 00:00:32,076
<i>I kdybyste to přežily, což si nemyslím,</i>

12
00:00:32,080 --> 00:00:36,908
<i>do čtyř minut bude celá planeta pohlcena
nedalekým červeným trpaslíkem.</i>

13
00:00:37,493 --> 00:00:41,400
<i>A pokud se budete snažit utéct,
moje smrtidisky vás zničí.</i>

14
00:00:43,999 --> 00:00:46,596
<i>Už budu muset vyrazit.</i>

15
00:00:46,600 --> 00:00:51,436
<i>Čeká mě totiž výhled na
poslední hodiny planety Země.</i>

16
00:00:51,440 --> 00:00:54,820
= Cože!?
- <i>Nebojte. To už bude dávno po vás.</i>

17
00:00:57,518 --> 00:01:01,005
Mám takový pocit,
že je něco z toho moje chyba.

18
00:01:01,708 --> 00:01:05,076
- Něco? Všechno je tvoje chyba.
- Co tím myslíš?

19
00:01:05,080 --> 00:01:07,036
Omylem jsi odbouchla
Karvanistovy droidy,

20
00:01:07,040 --> 00:01:09,556
když jsme se snažili nenápadně
vplížit do jeho základny.

21
00:01:09,560 --> 00:01:11,556
Nitro 9 je velmi temperamentní.

22
00:01:11,560 --> 00:01:15,516
........