1
00:00:07,958 --> 00:00:09,259
VIDĚLI JSTE...

2
00:00:09,300 --> 00:00:10,719
Bratrstvo tvého otce

3
00:00:10,760 --> 00:00:13,513
má něco, co jim nepatří.

4
00:00:13,555 --> 00:00:15,765
Dnes oba utečeme.

5
00:00:15,807 --> 00:00:17,267
Lidé byli zabiti!

6
00:00:17,308 --> 00:00:18,643
Už nejsi součástí této operace.

7
00:00:18,685 --> 00:00:20,103
Odcházíš do předčasného důchodu.

8
00:00:20,145 --> 00:00:22,230
Musíme zajistit,
aby tajemství zůstalo

9
00:00:22,272 --> 00:00:23,606
nerozluštitelné.

10
00:00:24,607 --> 00:00:25,650
Zachary.

11
00:00:27,068 --> 00:00:29,863
Jak se můj kluk stal...

12
00:00:29,904 --> 00:00:32,240
... monstrem?

13
00:00:47,839 --> 00:00:50,383
Chceme artefakty.

14
00:00:50,425 --> 00:00:52,385
Měl telefon u sebe.

15
00:00:52,427 --> 00:00:54,179
Snažíme se prolomit heslo,

16
00:00:54,220 --> 00:00:57,766
vysledovat jeho pohyb v naději, že najdeme artefakty.

17
00:01:19,996 --> 00:01:21,206
Víš, co se stalo?

18
00:01:21,247 --> 00:01:22,624
Co řekla?

19
00:01:22,665 --> 00:01:24,376
Neřekla nic.
Nemůže mluvit.

20
00:01:24,417 --> 00:01:26,294
Neřekli ti to?

21
00:01:26,336 --> 00:01:28,296
- Neřekli co?
- Byla pořezána.

22
00:01:28,338 --> 00:01:30,840
Doktor říkal, o kus hlouběji a zasáhl by krční tepnu.

23
00:01:42,519 --> 00:01:44,562
Ahoj.

24
00:01:45,522 --> 00:01:47,565
Ahoj.

25
........