1
00:00:08,708 --> 00:00:12,916
SERIÁL NETFLIX

2
00:00:27,833 --> 00:00:30,125
Ty jsi pro to šel až do Podměstí?

3
00:00:30,208 --> 00:00:31,333
Neměl jsi strach?

4
00:00:31,416 --> 00:00:33,416
Stálo to za ten risk, nemyslíš?

5
00:00:35,208 --> 00:00:36,208
Pozor.

6
00:00:36,291 --> 00:00:38,166
Padají ti peníze tvých rodičů.

7
00:00:41,916 --> 00:00:43,125
Powder, musíme jít!

8
00:00:43,208 --> 00:00:45,791
Haló? Je tam někdo?

9
00:00:48,875 --> 00:00:49,791
Otevřete!

10
00:01:18,708 --> 00:01:19,750
Jaycei?

11
00:01:21,833 --> 00:01:22,833
Jaycei!

12
00:01:35,958 --> 00:01:36,958
Mami!

13
00:01:38,208 --> 00:01:39,583
Mami, vstávej.

14
00:01:41,916 --> 00:01:42,833
Mami.

15
00:01:44,375 --> 00:01:47,875
Pomoc! Prosím, pomozte nám někdo!

16
00:01:48,625 --> 00:01:51,166
Pomoc! Prosím!

17
00:02:13,166 --> 00:02:14,125
Počkejte!

18
00:03:22,875 --> 00:03:24,291
Jak?

19
00:04:45,625 --> 00:04:47,500
<i>Projdeme si to znovu.</i>

20
00:04:47,583 --> 00:04:50,291
Musíte mi věřit. Já jsem to neudělal.

21
00:04:50,375 --> 00:04:54,875
Klid, chlapče. Víme, že to bylo vloupání,
ale to nevysvětluje tohle.

22
00:04:54,958 --> 00:04:58,958
Je tady spousta zakázaných předmětů
a nevidím žádná povolení.

23
00:04:59,041 --> 00:05:00,416
Jak jsi k nim přišel?

24
00:05:00,500 --> 00:05:03,291
Hej! Opatrně s tím, prosím.

25
00:05:03,375 --> 00:05:06,250
........