1
00:00:08,708 --> 00:00:12,916
SERIÁL NETFLIX

2
00:00:16,125 --> 00:00:22,125
<i>Můj příteli, tam za řekou,</i>

3
00:00:22,208 --> 00:00:27,916
<i>mé ruce chladné a prázdné jsou.</i>

4
00:00:28,000 --> 00:00:33,916
<i>Můj příteli tam za řekou,</i>

5
00:00:34,000 --> 00:00:39,416
<i>přijmu vše, co bys mi mohl dát.</i>

6
00:00:46,166 --> 00:00:51,666
<i>Stačí mi jen penny,</i>

7
00:00:51,750 --> 00:00:56,416
<i>pro mě je to bohatství.</i>

8
00:00:57,583 --> 00:01:03,125
<i>Prosím tě pokorně.</i>

9
00:01:03,208 --> 00:01:08,666
<i>Nestavíme velké věže,</i>

10
00:01:08,750 --> 00:01:13,875
<i>naše domy z kamene jsou.</i>

11
00:01:13,958 --> 00:01:19,875
<i>Tak přepluj řeku za mnou,</i>

12
00:01:19,958 --> 00:01:22,583
<i>a pochopíš…</i>

13
00:04:37,625 --> 00:04:39,041
Už tam budem.

14
00:04:40,375 --> 00:04:41,708
Ach jo.

15
00:04:51,416 --> 00:04:54,666
Powder, pojď se podívat.

16
00:04:59,375 --> 00:05:01,250
Je fajn dostat se až nahoru, co?

17
00:05:22,125 --> 00:05:24,708
Jednou budu tuhle věc sama řídit.

18
00:05:24,791 --> 00:05:27,500
A já jednou tu věc sestřelím.

19
00:05:29,166 --> 00:05:30,875
Vi, jseš si tím jistá?

20
00:05:30,958 --> 00:05:33,916
- Jestli nás chytí…
- Nikdo nás nechytí.

21
00:05:34,000 --> 00:05:36,291
Vypadneme dřív, než si nás někdo všimne.

22
00:05:40,375 --> 00:05:44,208
Tak jo, pojďte za mnou.
A nedívejte se dolů.

23
00:06:06,458 --> 00:06:08,916
Nemohli jsme tam prostě vejít?

24
00:06:09,000 --> 00:06:10,916
Tentokrát nás nesmí nikdo vidět.

25
00:06:17,875 --> 00:06:19,833
........