1
00:00:04,460 --> 00:00:06,300
Minule jste viděli...

2
00:00:06,320 --> 00:00:10,590
Velké ložisko koltanu
bylo objeveno přímo v Greylocku.

3
00:00:10,610 --> 00:00:13,349
Ráno guvernérka Taggertová
podepsala dokumenty o vyvlastnění,

4
00:00:13,350 --> 00:00:15,859
veřejný prostor Greylocku
patří státu New Hampshire.

5
00:00:15,860 --> 00:00:17,560
Vymažou Greylock z mapy.

6
00:00:17,570 --> 00:00:19,149
Vím, jak zastavíme vrtání.

7
00:00:19,150 --> 00:00:20,739
Co kdybychom
nepatřili do New Hampshiru?

8
00:00:20,740 --> 00:00:25,568
Na město nevznesl legálně
nárok ani jeden z jeho sousedů.

9
00:00:25,580 --> 00:00:27,730
Kdo bude velet,
když starosta skončí?

10
00:00:27,750 --> 00:00:30,410
Slečna Cooperová.
Zachránila nás. Měla by být vůdce.

11
00:00:30,420 --> 00:00:33,450
Lydon může vyhloubit dva doly.

12
00:00:33,460 --> 00:00:35,510
Jeden důl
bude na tvém pozemku.

13
00:00:35,540 --> 00:00:37,496
<i>Grover dům postavil sám.</i>

14
00:00:37,500 --> 00:00:39,870
Byl to svatební dar pro Patience.

15
00:00:39,890 --> 00:00:43,390
Teď je to mezinárodní hranice.
Hranice musí zůstat zavřené.

16
00:01:08,940 --> 00:01:10,760
<i>Je to oficiální.</i>

17
00:01:10,770 --> 00:01:12,950
Jsme naprosto odříznutí.

18
00:01:12,970 --> 00:01:16,150
Greylocká policie zkontrolovala
všechny cesty vedoucí z města.

19
00:01:16,170 --> 00:01:18,086
S New Hampshirem
je hranice uzavřena.

20
00:01:18,087 --> 00:01:19,872
Kanadská je uzavřena na severu.

21
00:01:19,880 --> 00:01:22,870
Governérka Taggertová
neblafovala. Jsme úplně odříznuti.

22
00:01:22,880 --> 00:01:24,850
Jak to může legálně udělat?

........