1
00:00:12,171 --> 00:00:46,705
{\an8}<i>V minulých dílech jste viděli.</i>

2
00:00:14,711 --> 00:00:16,682
Jeden z nich byl
určitě Colin Muldoon.

3
00:00:16,682 --> 00:00:17,951
Viděl jsem ho, jak utíká pryč.

4
00:00:17,951 --> 00:00:19,688
Ten kluk od Lamových
nám zničil všechny pasti.

5
00:00:19,688 --> 00:00:21,358
Ta zatracená drzá rodina.

6
00:00:21,358 --> 00:00:24,030
<i>Percy byla úplně vyděšená,
že po ní někdo jde.</i>

7
00:00:24,030 --> 00:00:25,100
<i>Nějaký chlap.</i>

8
00:00:25,100 --> 00:00:26,335
<i>Došlo k potyčce</i>

9
00:00:26,335 --> 00:00:28,206
<i>a její pokoj byl celý vzhůru nohama.</i>

10
00:00:28,206 --> 00:00:29,675
<i>Zavolala mi</i>

11
00:00:29,675 --> 00:00:31,212
a já ji jela s Colinem vyzvednout.

12
00:00:31,212 --> 00:00:32,881
Tys taky jel?

13
00:00:32,881 --> 00:00:33,950
Nech to být.

14
00:00:33,950 --> 00:00:36,055
Pokud někoho vyslýcháte,
měl by to být on.

15
00:00:36,055 --> 00:00:38,126
Myslím, že tento případ odkryl

16
00:00:38,126 --> 00:00:40,897
ošklivou stránku tvého já.

17
00:01:12,160 --> 00:01:13,244
Opatrně.

18
00:01:13,696 --> 00:01:14,720
Pomalu.

19
00:01:19,374 --> 00:01:20,660
Pozor tam vzadu.

20
00:01:22,247 --> 00:01:23,416
Mám to.

21
00:01:57,784 --> 00:01:59,453
Viděl jsem ji vyrůstat.

22
00:02:02,194 --> 00:02:03,262
Už dorazili.

23
00:02:03,462 --> 00:02:05,200
Meg, už jsme ji identifikovali.

24
00:02:05,200 --> 00:02:06,302
Nemyslím si, že bys...

........