1
00:00:00,102 --> 00:01:27,453
{\an8}V predchádzajúcej časti „American Rust“:

2
00:00:01,939 --> 00:00:04,734
<i>Všetci povstaňte.
Predsedá ctihodný sudca Paronne.</i>

3
00:00:04,759 --> 00:00:06,429
<i>William Poe, rozumiete</i>

4
00:00:06,454 --> 00:00:08,023
<i>vznesenému obvineniu?</i>

5
00:00:08,048 --> 00:00:09,054
<i>Áno, pane.</i>

6
00:00:09,079 --> 00:00:11,625
<i>Odsudzujem vás na 6-mesačný
podmienečný trest. </i>

7
00:00:11,739 --> 00:00:13,796
<i>Rovnaká spravodlivosť pre všetkých.</i>

8
00:00:13,821 --> 00:00:15,049
<i>- Del ...
- Hoci sa nám páči</i>

9
00:00:15,074 --> 00:00:15,968
<i>tá istá žena.</i>

10
00:00:15,993 --> 00:00:17,296
<i>Myslel som, že nám uvarím večeru. </i>

11
00:00:17,321 --> 00:00:19,294
<i>Môžeme trochu osláviť. </i>

12
00:00:19,319 --> 00:00:21,187
<i>Je to od teba veľmi milé,
ale som</i>

13
00:00:21,212 --> 00:00:22,463
<i>nejaká vyšťavená.</i>

14
00:00:22,599 --> 00:00:23,554
<i>Zdravím šerif,</i>

15
00:00:24,342 --> 00:00:25,468
<i>ako sa máte, chlape?</i>

16
00:00:26,214 --> 00:00:27,000
<i>Dobre.</i>

17
00:00:27,194 --> 00:00:29,078
<i>Máte kde bývať počas výkonu trestu? </i>

18
00:00:29,103 --> 00:00:30,453
<i>U mojej mamy, pane. </i>

19
00:00:30,478 --> 00:00:33,749
<i>Prečo aspoň raz v živote
neurobíš niečo užitočné? </i>

20
00:00:33,774 --> 00:00:35,093
<i>- Rýchle nohy. Šup!
- Prečo máš problém</i>

21
00:00:35,118 --> 00:00:36,164
<i>odísť z Buellu?</i>

22
00:00:36,189 --> 00:00:37,593
<i>Lee sa už nikdy nevráti domov.</i>

23
00:00:37,618 --> 00:00:38,619
<i>Kde si?</i>

24
00:00:38,644 --> 00:00:39,812
........