1
00:00:06,093 --> 00:00:08,752
2042, Mars

2
00:00:09,410 --> 00:00:11,080
Pospěš si!

3
00:00:11,085 --> 00:00:12,450
Běžím!
- Dělej!

4
00:00:28,750 --> 00:00:30,400
<i>Jak jde sběr, Weiyi Fengu?</i>

5
00:00:30,870 --> 00:00:34,450
<i>V oblasti 50-12 byly
vzorky převážně hrubé.</i>

6
00:00:35,200 --> 00:00:37,370
Ale ve 23 jsou mnohem jemnější,

7
00:00:37,375 --> 00:00:40,250
které by měly být ideální
pro analýzu modrozelených řas.

8
00:00:40,620 --> 00:00:43,910
<i>Je skvělou zprávou, že Mars
se stane druhým domovem lidstva.</i>

9
00:00:45,080 --> 00:00:48,200
<i>Skvělé, nezapomeň nabít
Mars rover slunečním zářením.</i>

10
00:00:48,205 --> 00:00:49,200
Bez obav,

11
00:00:50,120 --> 00:00:51,950
Rover mě dokáže dostat zpět.

12
00:01:05,000 --> 00:01:07,450
Ano. Ano.

13
00:01:10,250 --> 00:01:13,830
Kříženec Parsonova chameleona

14
00:01:13,835 --> 00:01:17,000
a Agamy, přežil první fázi.

15
00:01:17,377 --> 00:01:18,507
Ahoj.

16
00:01:24,950 --> 00:01:26,200
Co to je?

17
00:01:27,450 --> 00:01:30,450
<i>Weiyi Fengu, na naši
semennou banku dopadají asteroidy,</i>

18
00:01:30,500 --> 00:01:32,700
<i>ihned se prosím vrať.</i>

19
00:01:47,080 --> 00:01:49,289
Nechte to, nemáme čas!

20
00:01:52,620 --> 00:01:54,950
Jste tam všichni?
Jste všichni v pořádku?

21
00:01:57,750 --> 00:02:00,330
<i>Tenhle meteoritový déšť
vyvolá super bouři.</i>

22
00:02:00,335 --> 00:02:03,370
<i>Naše raketa i základna
budou nenávratně zničeny.</i>

23
00:02:03,375 --> 00:02:05,580
<i>Musíme se okamžitě evakuovat.</i>
........