1
00:00:01,025 --> 00:00:04,425
Tohle je asi náš konec.
Možná se nestihnem schovat.

2
00:00:04,500 --> 00:00:07,950
<i>- V minulých dílech jste viděli...
- Promiň mi to, bratře.</i>

3
00:00:08,025 --> 00:00:10,850
Pan Jones sice ze mě
dnes možná dostal všechno,

4
00:00:10,900 --> 00:00:13,225
<i>ale zítra je taky den.</i>

5
00:00:14,150 --> 00:00:17,525
Pokud se dozvím, žes ublížil
někomu, na kom mi záleží,

6
00:00:17,525 --> 00:00:20,375
<i>- přísahám Bohu...</i>
- Co? Co uděláš?

7
00:00:20,450 --> 00:00:24,650
- Že si pro tebe přijdu, Victore.
- No doprdele! Rychle!

8
00:00:24,720 --> 00:00:26,875
- Kdo sakra seš?
<i>- Pilotky se na nic neptejte,</i>

9
00:00:26,880 --> 00:00:30,125
<i>přišla vám prostě pomoci.
Čím míň toho budete vědět, tím líp.</i>

10
00:01:22,750 --> 00:01:25,000
Kde to sakra jsem?

11
00:01:32,475 --> 00:01:34,325
Haló?

12
00:01:39,250 --> 00:01:41,075
Haló?

13
00:02:14,250 --> 00:02:16,125
Kruci.

14
00:02:20,525 --> 00:02:22,400
Probrala ses.

15
00:02:23,325 --> 00:02:25,200
Probrala se!

16
00:02:29,700 --> 00:02:32,875
- Sarah.
- Slyšel jsem správně?

17
00:02:38,800 --> 00:02:40,725
Vítej zpět.

18
00:02:45,475 --> 00:02:49,100
- Jak dlouho jsem byla mimo?
- Dva dny.

19
00:02:51,200 --> 00:02:53,700
Ukazuje mi to vysoký hodnoty.

20
00:02:53,800 --> 00:02:56,875
Kudy to sakra šel?

21
00:02:57,025 --> 00:03:00,075
Tebe nijak nezasral, že?

22
00:03:00,250 --> 00:03:04,400
- Nemohl se dostat přes bránu.
- Pokud ji někdo nenechal otevřenou.

23
........