1
00:00:05,000 --> 00:00:07,000
V předchozích dílech:

2
00:00:07,005 --> 00:00:08,405
Hodges pracoval na všech

3
00:00:08,410 --> 00:00:10,200
případech ve skladišti.

4
00:00:10,205 --> 00:00:12,990
Všechno mi tam přišlo narafičené.

5
00:00:12,995 --> 00:00:16,130
Věda nám řekne, jestli je to tak,
jak to vypadá.

6
00:00:16,135 --> 00:00:17,227
Hodges to neudělal.

7
00:00:17,232 --> 00:00:19,327
Nebudeme se řídit důkazy?

8
00:00:19,332 --> 00:00:21,272
Myslíš, že ti ty věci někdo ukradl,

9
00:00:21,277 --> 00:00:22,577
a používá je proti tobě?

10
00:00:22,582 --> 00:00:23,848
Přesně to si myslím.

11
00:00:23,853 --> 00:00:25,939
Jde o naši celoživotní práci.

12
00:00:25,944 --> 00:00:27,712
Kdo by zabíjel psa?

13
00:00:27,717 --> 00:00:30,617
Někdo, kdo se potřebuje
nepozorovaně vloupat do domu.

14
00:00:30,622 --> 00:00:31,757
Co budeme dělat?

15
00:00:31,761 --> 00:00:33,696
- Řídit se důkazy.
- Doktore Grissome,

16
00:00:33,701 --> 00:00:35,735
nevrátil byste se ke kriminálce?

17
00:01:53,909 --> 00:01:56,240
Pane Folsome, slečno Rajanová,
je to vaše.

18
00:01:56,245 --> 00:01:58,842
Nemám to obráceně?

19
00:01:58,847 --> 00:02:00,678
I kdyby jo, neřekl bych ti to.

20
00:02:00,683 --> 00:02:02,613
Tvůj první plaváček, Allie?

21
00:02:02,618 --> 00:02:04,081
Zvládneš to.

22
00:02:04,086 --> 00:02:05,549
Sandra je moje šéfová.

23
00:02:05,554 --> 00:02:07,885
Měly jsme se tu sejít
a jít si zaběhat.

24
00:02:07,890 --> 00:02:09,453
Bože můj.
........