1
00:00:04,270 --> 00:00:08,000
Je mrtvá. Tys ji zabila.

2
00:00:08,090 --> 00:00:11,510
Zabili jsem ji společně s Barrym.
Jinak to ani nešlo.

3
00:00:11,540 --> 00:00:13,510
Byla nejsilnějším Zdrojem.

4
00:00:13,670 --> 00:00:17,140
Potřebovala jsem k tomu
veškerou sílu, včetně té tvé.

5
00:00:17,180 --> 00:00:19,820
Já mám životy ochraňovat,
ne je ničit!

6
00:00:19,850 --> 00:00:23,580
To já ti pomáhám s tvým
problémem. Za tohle můžeš ty.

7
00:00:23,710 --> 00:00:27,290
Tu noc, kdys mě přivedl zpátky,
jsi stvořil tyto zrůdy.

8
00:00:27,510 --> 00:00:29,850
Ty a tvůj hromosvod jste je stvořili.

9
00:00:32,020 --> 00:00:36,940
Když jsi získal svou rychlost,
nezhmotnili jste jen mě.

10
00:00:37,000 --> 00:00:39,270
- To není možné.
- Skutečně?

11
00:00:40,710 --> 00:00:44,490
Alexa sem nechtěla jít, ale věřila ti.

12
00:00:45,850 --> 00:00:47,690
Proč asi?

13
00:00:48,740 --> 00:00:51,910
V hloubi své duše se
s tebou cítila propojená.

14
00:00:51,960 --> 00:00:54,450
Jste propojení stejně jako my dva.

15
00:00:54,580 --> 00:00:59,850
Všechny ty nové Zdroje
však pronikly do svých avatarů.

16
00:00:59,910 --> 00:01:02,670
Zkazilo je to,
protože to je nepřirozené.

17
00:01:03,580 --> 00:01:07,620
- Jakmile budou ti další pryč...
- Už ti nepomohu zabít nikoho dalšího.

18
00:01:10,420 --> 00:01:15,960
Nemáš na výběr, chlapče milovaný.

19
00:01:16,850 --> 00:01:20,050
Protože pokud mi nepomůžeš,
ty stvůry zabijí všechny,

20
00:01:20,110 --> 00:01:24,310
které jsi přísahal ochraňovat.
Chceš, aby k tomu došlo?

21
00:01:26,310 --> 00:01:31,560
Tak mi prosím pomoz, Barry.

22
00:01:35,290 --> 00:01:39,490
- Ne.
........