1
00:00:13,320 --> 00:00:15,250
Iris.

2
00:00:20,250 --> 00:00:24,630
- Takže to vyšlo.
- Jak to, že pořád žijeme?

3
00:00:26,000 --> 00:00:27,890
Iris?

4
00:00:32,180 --> 00:00:34,490
- Jak to, že žijete?
- To já nevím.

5
00:00:38,360 --> 00:00:40,160
Cos udělal?

6
00:00:41,050 --> 00:00:44,740
Když se tu objevila Nora,
uvědomil jsem si, že jste říkali pravdu.

7
00:00:44,760 --> 00:00:46,870
Úplně jsem viděl ten její vztek.

8
00:00:46,890 --> 00:00:49,450
Sice se její vztek
nemůže rovnat tomu mému,

9
00:00:49,490 --> 00:00:51,430
ale chtěl jsem vás ochránit,

10
00:00:51,470 --> 00:00:54,890
- a tak jsem se o to postaral.
- Chtěls, aby si myslela, že jsme mrtví?

11
00:00:54,920 --> 00:00:59,720
Všichni jsme to viděli.
To nebyla noční můra, ale iluze.

12
00:01:00,470 --> 00:01:03,000
- Nevěděl jsem, že to umíš.
- Jo...

13
00:01:06,520 --> 00:01:09,780
On to taky nevěděl.
Chtěls zachránit jen sebe.

14
00:01:09,850 --> 00:01:11,960
Co kdybys mi spíš poděkovala

15
00:01:11,980 --> 00:01:16,380
a pochválila mě za to,
jak jsem jí v tom zabránil.

16
00:01:17,720 --> 00:01:21,870
Já to nechápu.
Proč by Nora napadala i tebe.

17
00:01:23,870 --> 00:01:26,340
Asi jsem pro ni konkurence.

18
00:01:27,450 --> 00:01:31,740
<i>edna.cz/the-flash</i>

19
00:01:40,070 --> 00:01:43,600
<i>přeložil Xavik</i>

20
00:01:45,980 --> 00:01:49,690
<i>- Našli jsme Noru?</i>
- Satelity ji nezachytily.

21
00:01:49,760 --> 00:01:53,360
- Může být kdekoliv.
- Asi někde kazí Deona.

22
00:01:53,400 --> 00:01:56,830
To kvůli mně narazil na Noru.
Pokud se mu něco stane...
........