1
00:01:04,583 --> 00:01:07,291
ŠKOLA ST. TRININAN'S PRO MLADÉ DÍVKY

2
00:02:57,041 --> 00:02:58,625
Výborně!

3
00:03:02,041 --> 00:03:05,500
Ať Arshad zabední okna směřující do ulice.

4
00:03:05,583 --> 00:03:06,500
Ano, Vaše Výsosti.

5
00:03:07,583 --> 00:03:10,500
…za včasnou odpověď.

6
00:03:11,000 --> 00:03:13,375
Mé pozdravy a tak dále.

7
00:03:13,458 --> 00:03:16,500
Pane, prý jste mě a Fatimu chtěl vidět.

8
00:03:16,583 --> 00:03:19,583
Ano, chtěl. Můžete se obě posadit?

9
00:03:21,583 --> 00:03:25,208
Slečno Andersonová,
nejprve bych chtěl ocenit,

10
00:03:25,291 --> 00:03:27,208
jak vychováváte moje děti.

11
00:03:27,291 --> 00:03:32,083
Nicméně se Fatima
za pár let dostane do věku, kdy…

12
00:03:33,416 --> 00:03:38,208
No, prostě víte, že jsem tu musel
nechat Američany vybudovat základny

13
00:03:38,291 --> 00:03:40,458
a vzhledem k okolnostem mám pocit,

14
00:03:40,541 --> 00:03:42,750
že by měla studovat v zahraničí.

15
00:03:42,833 --> 00:03:46,166
Pane, přejete si poslat ji do Anglie?

16
00:03:46,250 --> 00:03:47,458
Ano.

17
00:03:47,541 --> 00:03:49,958
Mám tam své závodní koně,

18
00:03:50,041 --> 00:03:54,333
tak bych mohl navštěvovat je i Fatimu.

19
00:03:54,416 --> 00:03:57,500
Zajímá vás
nějaká konkrétní škola, Výsosti?

20
00:03:57,583 --> 00:04:01,083
Doufal jsem, že mi v tomhle poradíte vy,
slečno Andersonová.

21
00:04:01,166 --> 00:04:03,416
Jistě, je tam mnoho báječných škol,

22
00:04:03,500 --> 00:04:05,041
na kterých by Fatima jistě…

23
00:04:16,666 --> 00:04:20,416
Potřebuji mluvit s Arshadem
ohledně domácí záležitosti.

24
00:04:20,500 --> 00:04:24,041
........