1
00:00:29,416 --> 00:00:31,750
<i>Dávno předtím, než jsme se narodili,</i>

2
00:00:31,833 --> 00:00:34,875
<i>existovala podivuhodná kouzelná zahrada,</i>

3
00:00:34,958 --> 00:00:38,750
<i>ve které květiny nikdy neumíraly</i>
<i>a ve které nikdy nepršelo.</i>

4
00:00:39,583 --> 00:00:42,708
<i>Uprostřed zahrady stál krásný hrad.</i>

5
00:00:43,666 --> 00:00:48,791
<i>Květy byly z nejčistšího křišťálu</i>
<i>a stěny z ryzího zlata.</i>

6
00:00:50,416 --> 00:00:55,583
<i>Zahradu chránila vysoká zeď.</i>
<i>Zahrada chránila hrad.</i>

7
00:00:55,666 --> 00:01:00,250
<i>A hrad střežil</i>
<i>tu nejkrásnější princeznu na světě.</i>

8
00:01:01,750 --> 00:01:04,208
Princeznu Rosalbu.

9
00:01:09,916 --> 00:01:11,958
Mami, přece nikdo neumírá.

10
00:01:12,708 --> 00:01:16,041
- Když si vzpomenu na to, co všechno jsem…
- Nechci o tom mluvit.

11
00:01:16,125 --> 00:01:21,625
Bude to moje dítě. Přesně to jsem chtěla.
S tebou to nemá nic společného.

12
00:01:21,708 --> 00:01:24,833
Jsem tvoje matka, nebo snad ne?
Jsem tvoje matka!

13
00:01:24,916 --> 00:01:27,166
<i>Z daleka přišli princové,</i>

14
00:01:27,250 --> 00:01:30,041
<i>žádali o ruku princezny Rosalby…</i>

15
00:01:34,625 --> 00:01:36,083
Chtěli uzavřít manželství.

16
00:01:38,041 --> 00:01:41,125
Musela jsem se vzdát své práce,
protože budu žít v Londýně.

17
00:01:47,875 --> 00:01:49,541
Brendo, proč?

18
00:01:50,708 --> 00:01:52,875
Najdu tam otce pro své dítě…

19
00:01:58,375 --> 00:02:00,250
…někoho, kdo nás bude milovat oba.

20
00:02:10,291 --> 00:02:13,375
Neodcházej, drahá. Neodcházej.

21
00:02:15,000 --> 00:02:16,833
Taxi? Slečna Thompsonová?

22
00:02:19,708 --> 00:02:20,583
To je pro tebe.

23
00:02:32,458 --> 00:02:34,166
To bude dobré, mami.

........