1
00:01:46,791 --> 00:01:52,083
{\an8}NA ZÁKLADĚ POSTAV VYTVOŘENÝCH
MARY SHELLEYOVOU

2
00:01:58,833 --> 00:01:59,833
Frankensteine.

3
00:02:02,666 --> 00:02:03,500
Ano, pane?

4
00:02:03,583 --> 00:02:05,916
- Vyřešil jste zadání?
- Ano, pane.

5
00:02:10,416 --> 00:02:14,000
- Aha!
- Je něco špatně, pane?

6
00:02:14,083 --> 00:02:16,875
Samozřejmě, že je tam něco špatně.
Chyba z nepozornosti.

7
00:02:17,500 --> 00:02:20,125
Bezpochyby kvůli tomu,
že chcete být rychlý.

8
00:02:20,208 --> 00:02:22,166
Buďte tak hodný a ukažte mi ji, pane.

9
00:02:24,125 --> 00:02:25,083
Zde.

10
00:02:25,166 --> 00:02:29,083
Poměr AB-AC je pro tento úhel konstanta.

11
00:02:29,166 --> 00:02:32,125
- Naprosto správně, pane.
- Děkuji.

12
00:02:32,666 --> 00:02:35,708
Ale poměry OB-AO, AB-OB tangens

13
00:02:35,791 --> 00:02:38,875
a OB-AB kontangent
jsou také konstanta, pane.

14
00:02:40,833 --> 00:02:42,333
Ticho. Vraťte se k práci.

15
00:02:43,583 --> 00:02:46,500
Jelikož vám úkol připadá snadný,

16
00:02:46,583 --> 00:02:48,083
tak mi laskavě ukažte,

17
00:02:48,166 --> 00:02:51,416
co máte v lavici,
že vás to tak nesmírně fascinuje.

18
00:02:51,500 --> 00:02:52,708
Jistě, pane.

19
00:02:56,750 --> 00:02:59,125
- Co je to?
- Amatérská anatomie.

20
00:02:59,208 --> 00:03:01,625
Amatérské čuňárny. Před tabuli.

21
00:03:05,208 --> 00:03:07,291
- Natáhněte ruku, kluku.
- Ne, pane.

22
00:03:08,666 --> 00:03:10,208
Prosím?

23
00:03:10,291 --> 00:03:11,375
........