1
00:00:28,529 --> 00:00:30,322
Vítejte, slečno Blackburnová.

2
00:00:30,406 --> 00:00:32,158
Sedněte si, kam chcete.

3
00:00:42,376 --> 00:00:44,295
Můžu vám donést něco k pití?

4
00:00:45,838 --> 00:00:48,174
Ne, děkuji.

5
00:01:04,940 --> 00:01:07,610
Sklápí se, abyste měla pohodlí.

6
00:01:27,296 --> 00:01:28,672
<i>To ne</i>

7
00:01:28,756 --> 00:01:33,260
<i>Chodíš tu</i>
<i>Jak na nějakým pohřbu</i>

8
00:01:33,344 --> 00:01:37,139
<i>Ne tak vážně, holka</i>
<i>Čeho ses lekla?</i>

9
00:01:37,223 --> 00:01:42,812
<i>Právě začínáme</i>
<i>Nechoď po špičkách</i>

10
00:01:43,437 --> 00:01:46,982
<i>Neztrácej čas</i>
<i>S mistrovským dílem</i>

11
00:01:47,566 --> 00:01:51,070
<i>Měla bys se mnou jít</i>
<i>Měla bys se mnou jít</i>

12
00:01:51,779 --> 00:01:55,074
<i>Jsi skutečná fantazie</i>
<i>Jsi skutečná fantazie!</i>

13
00:01:55,616 --> 00:01:59,328
<i>Jdeš však na to pomalu</i>
<i>Začnem žít riskantně</i>

14
00:01:59,411 --> 00:02:01,080
<i>Mluv se mnou, zlato</i>

15
00:02:02,373 --> 00:02:05,501
<i>Oslepnu snad</i>
<i>Z této sladké, sladké touhy</i>

16
00:02:06,460 --> 00:02:09,547
<i>Rozvášníme se</i>
<i>A začnem řádit</i>

17
00:02:12,258 --> 00:02:15,511
<i>Pořád doufám</i>
<i>Že budem jíst dort u moře</i>

18
00:02:15,594 --> 00:02:17,555
<i>Procházej se, kotě</i>

19
00:02:18,556 --> 00:02:22,226
<i>Já budu Diddy, ty zas Naomi</i>

20
00:02:22,309 --> 00:02:25,729
<i>Rozvášníme se</i>
<i>A začnem řádit</i>

21
00:02:28,399 --> 00:02:32,069
<i>Pořád doufám</i>
<i>Že budem jíst dort u moře</i>

22
00:02:33,195 --> 00:02:35,781
Jeanette, jsem taky...

........