1
00:01:33,485 --> 00:01:38,424
<font color="#cc22f2">Star Trek: Prodigy 1 x 04</font>
preložil K a m y l k o

2
00:01:39,829 --> 00:01:42,860
<i>Kapitánsky denník, hviezdny dátum...
Vlastne ani neviem.</i>

3
00:01:42,920 --> 00:01:45,190
<i>Janewayová si myslí, že sme kadeti.</i>

4
00:01:45,260 --> 00:01:47,460
<i>Povedala mi, že mám zaznamenať
čokoľkvek čo moja posádka urobila,</i>

5
00:01:47,530 --> 00:01:49,400
<i>ale nejak nie je čo zaznamenať.</i>

6
00:01:49,460 --> 00:01:53,300
<i>Od vtedy čo sme takmer vleteli
priamo do umierajúcej hviezdy,</i>

7
00:01:53,370 --> 00:01:55,570
<i>Janewayová navrhla, že by bolo fajn,
keby sme sa naučili základy</i>

8
00:01:55,594 --> 00:01:57,240
<i>toho ako ovládať vesmírnu loď.</i>

9
00:01:57,300 --> 00:01:58,570

10
00:02:02,110 --> 00:02:05,450
<i>A naučila nás o zázraku
s menom autopilot.</i>

11
00:02:05,510 --> 00:02:06,750
Nie! Zlý Murf!

12
00:02:06,810 --> 00:02:08,680
To sa na mostíku nerobí!

13
00:02:08,750 --> 00:02:12,120
<i>Tiež nás naučila
ako naplánovať trasu,</i>

14
00:02:12,190 --> 00:02:16,890
<i>aby sme sa vyhli veciam,
ktoré by nám mohli ublížiť...</i>

15
00:02:16,960 --> 00:02:19,560
<i>ako napríklad Prorokovi,</i>

16
00:02:19,630 --> 00:02:22,600
<i>ktorý určite nie je nadšený,
že sme mu uniesli dcéru.</i>

17
00:02:22,660 --> 00:02:26,330
<i>Čím väčšia vzdialenosť bude medzi
nami a Tars Lamorou, tým lepšie.</i>

18
00:02:26,400 --> 00:02:28,470
<i>Popravde, pokiaľ bude náš kurz</i>

19
00:02:28,500 --> 00:02:31,970
<i>nastavený tak, aby sme sa vyhli problémom,
tak by sme mali byť v pohode.</i>

20
00:02:32,040 --> 00:02:33,910
<i>Však?</i>

21
00:02:35,740 --> 00:02:37,240
<i>- Upozornenie na priblíženie.</i>

22
00:02:37,310 --> 00:02:40,750
Janewayová, už presťan s tými alarmami.
Čo sa deje?

23
........