1
00:00:35,701 --> 00:00:39,288
<i>Kde bolo tam bolo,
v jeden nádherný deň,</i>

2
00:00:39,455 --> 00:00:43,209
<i>vtáci nespievali,
ryby nevyskakovali</i>

3
00:00:43,376 --> 00:00:46,420
<i>a v nedohľadne
bol aj hopkajúci zajac,</i>

4
00:00:47,380 --> 00:00:51,676
<i>pretože sa všetci zhromaždili,
aby oslávili dvoch mimoriadnych ľudí,</i>

5
00:00:51,843 --> 00:00:56,097
<i>na udalosti, ktorá sa dá opísať
len ako rozprávková svadba.</i>

6
00:01:10,194 --> 00:01:12,780
Sľúbila som si, že nebudem plakať.

7
00:01:12,947 --> 00:01:15,283
To bolo hlúpe.

8
00:01:18,786 --> 00:01:19,787
Ahoj.

9
00:01:28,421 --> 00:01:29,589
Ahoj.

10
00:01:29,755 --> 00:01:31,299
Ahoj.

11
00:01:33,009 --> 00:01:34,635
Vitajte, priatelia.

12
00:01:34,802 --> 00:01:38,848
Zišli sme sa na to, aby sme spojili
Beu a Thomasa v posvätnom zväzku.

13
00:01:39,015 --> 00:01:40,975
Znášaš to tak dobre.

14
00:01:41,142 --> 00:01:43,019
Je to dobrý muž. Je s ním šťastná.

15
00:01:43,186 --> 00:01:46,856
Tiež je to mimoriadny deň
pre ich rodinu, milované zajace.

16
00:01:47,023 --> 00:01:48,983
Tvoj bývalý nepriateľ tu ostáva.

17
00:01:49,150 --> 00:01:50,484
Našli sme zhodu.

18
00:01:50,651 --> 00:01:52,361
Stáva sa našim poručníkom.

19
00:01:52,528 --> 00:01:54,530
Je to len niečo malé medzi nimi.

20
00:01:54,697 --> 00:01:57,992
Starý ty by teraz začal vyskakovať.

21
00:01:58,159 --> 00:02:00,828
- Zmenil som sa, bratranec.
- ...vítame nového rodiča.

22
00:02:00,995 --> 00:02:04,081
Odistený granát,
ktorý hneď exploduje.

23
00:02:04,248 --> 00:02:06,459
- Už nie.
........