1
00:00:08,967 --> 00:00:12,762
SERIÁL NETFLIX

2
00:01:04,564 --> 00:01:08,485
Nedělejte to, Vaše Výsosti!

3
00:01:12,864 --> 00:01:15,867
Propána, Výsosti.

4
00:01:15,950 --> 00:01:17,327
Vaše Výsosti.

5
00:01:31,132 --> 00:01:32,509
Bože.

6
00:01:59,869 --> 00:02:01,246
{\an8}Proč jsi to udělal?

7
00:02:03,748 --> 00:02:06,000
{\an8}Proč jsi udělal takovou věc?

8
00:02:09,546 --> 00:02:11,047
{\an8}Já jsem ti věřil.

9
00:02:12,966 --> 00:02:14,676
{\an8}Ale zklamals mě.

10
00:03:49,270 --> 00:03:50,605
Udělal jste správnou věc.

11
00:03:52,774 --> 00:03:54,484
Vaše Výsosti,

12
00:03:55,526 --> 00:03:56,986
udělal jste správnou věc.

13
00:04:26,808 --> 00:04:29,852
Jste bojovník,
který umí dát ránu i kancléři z říše Ming,

14
00:04:29,936 --> 00:04:31,896
takže se není čeho bát.

15
00:04:32,897 --> 00:04:34,649
To stačí.

16
00:04:36,442 --> 00:04:38,152
Ošetřím vám ruku.

17
00:04:58,339 --> 00:05:01,175
Nevím, jestli je
na to vhodná chvíle, ale vím,

18
00:05:02,468 --> 00:05:06,097
že jste mě viděl v domě pro hosty.

19
00:05:07,265 --> 00:05:10,810
Neměl jsem tam být
a je mi líto, jestli jsem vás zklamal.

20
00:05:10,893 --> 00:05:12,270
Ale

21
00:05:13,229 --> 00:05:15,356
nemám se za co stydět.

22
00:05:15,940 --> 00:05:18,651
Jestli jste si to špatně vyložil…

23
00:05:18,735 --> 00:05:20,403
Nic jsem si nevyložil.

24
00:05:23,698 --> 00:05:25,241
Vím,

25
........