1
00:00:07,500 --> 00:00:12,500
translated by twister_BB

2
00:00:58,297 --> 00:00:59,124
Madeleine?

3
00:01:03,678 --> 00:01:05,340
Chceš zas jesť?

4
00:01:05,365 --> 00:01:07,469
Ješ veľa, pretože máš depresie.

5
00:01:09,482 --> 00:01:10,832
Madeleine!

6
00:01:11,703 --> 00:01:13,057
Áno?

7
00:01:14,792 --> 00:01:16,141
Madeleine!

8
00:01:16,703 --> 00:01:17,875
Áno, mama?

9
00:01:18,538 --> 00:01:20,179
Som smädná, anjelik.

10
00:01:20,465 --> 00:01:21,663
Idem.

11
00:01:22,652 --> 00:01:23,954
Chceš svoje lieky?

12
00:01:23,979 --> 00:01:25,257
Áno, drahá.

13
00:01:31,923 --> 00:01:33,876
Chceš sa hrať?

14
00:01:35,596 --> 00:01:38,044
Čakám, kým sa domov vráti ocko.

15
00:01:40,882 --> 00:01:42,991
Čo myslíš, že tvoj otec robí?

16
00:01:43,773 --> 00:01:44,814
Je doktor.

17
00:01:46,632 --> 00:01:48,061
Lieči ľudí.

18
00:01:48,086 --> 00:01:49,784
Nie, nie.

19
00:01:50,018 --> 00:01:53,299
Tvoj otec ľudí zabíja.

20
00:01:53,559 --> 00:01:56,282
-Nie.
-Takých máš rada?

21
00:01:56,306 --> 00:01:58,012
Vrahov?

22
00:02:27,952 --> 00:02:32,000
Mama.
Mama. Mama. Mama!

23
00:02:32,157 --> 00:02:34,475
Nechaj ma, bež sa hrať.

24
00:02:35,309 --> 00:02:38,017
-Mama!
-Nechaj ma!

25
........