1
00:03:01,875 --> 00:03:04,375
Pojďte na Pigallos…

2
00:03:04,458 --> 00:03:08,125
Čeká tam na vás překvapení…

3
00:03:08,208 --> 00:03:10,916
Překvapení,

4
00:03:11,000 --> 00:03:15,000
překvapení pro vás.

5
00:03:15,083 --> 00:03:16,833
Dej mi obrázek Santa Clausi.

6
00:03:16,916 --> 00:03:19,416
To není pro děti… Na to zapomeň.

7
00:03:19,500 --> 00:03:21,125
No tak jdi!

8
00:03:23,000 --> 00:03:24,333
Hele!

9
00:03:24,416 --> 00:03:27,875
- Nemlaťte to dítě!
- Tahal mě za vousy!

10
00:03:27,958 --> 00:03:29,916
No a? Taky vás můžu tahat. Je to dítě.

11
00:03:30,000 --> 00:03:31,708
- Já můžu taky.
- Nechte mě.

12
00:03:31,791 --> 00:03:32,666
Ještě jsi tady?

13
00:03:32,750 --> 00:03:35,916
Desetkrát jsme tě varovali.
Nechceme tě tady. Padej odsud!

14
00:03:36,000 --> 00:03:38,833
Je demokracie, ten chodník není jen váš.

15
00:03:38,916 --> 00:03:40,375
To mi je jedno. Vypadni!

16
00:03:40,458 --> 00:03:43,541
{\an8}Nebudete mi bránit v práci.
Zrovna mě pustili vězení…

17
00:03:43,625 --> 00:03:46,458
{\an8}ale splatil jsem svůj dluh společnosti.
Nestydím se.

18
00:03:46,541 --> 00:03:48,916
{\an8}Nedovolí mi vrátit se do běžného života!

19
00:03:49,500 --> 00:03:53,000
Přestaň dělat problémy, nebo ti ukážu,
zač je toho loket!

20
00:03:53,708 --> 00:03:56,625
Dobře, dobře… Klídek, už jdu.

21
00:03:57,541 --> 00:03:58,833
Fašisto!

22
00:04:01,666 --> 00:04:02,541
Vidíte to?

23
00:04:02,625 --> 00:04:05,666
Běž za tím grázlem! Chyťte ho!

24
00:04:20,500 --> 00:04:24,041
........