1
00:00:10,000 --> 00:00:15,360
Došlo k závažnému kybernetickému útoku
na záchranné složky Spojeného království.

2
00:00:15,400 --> 00:00:19,720
Bez přestávky pracujeme
na nápravě útoku Smrt Británii.

3
00:00:20,480 --> 00:00:23,200
- Věděla jsem, že jsem tuhle práci neměla brát.
- Ale no tak.

4
00:00:23,240 --> 00:00:25,640
Někde hluboko jsem věděla,
že máme odlišné hodnoty.

5
00:00:25,680 --> 00:00:28,840
Chci být během této krize
zpátky v zasedačce COBRA.

6
00:00:28,840 --> 00:00:29,680
Jako?

7
00:00:29,880 --> 00:00:32,400
Mohl bys ze mě udělat ministra zahraničí.

8
00:00:33,680 --> 00:00:36,200
- Ano?
- Je to dobrý.

9
00:00:36,240 --> 00:00:37,720
Pusť to ven. Okamžitě.

10
00:00:37,760 --> 00:00:40,480
Něco se děje, protože po mně jde MI5.

11
00:00:40,520 --> 00:00:43,800
Někdo tě zásobuje věcmi,
které se týkají národní bezpečnosti.

12
00:00:43,840 --> 00:00:45,120
Je to jejich práce.

13
00:00:45,160 --> 00:00:46,520
Další solokapr na cestě.

14
00:00:46,560 --> 00:00:48,160
Tohle přišlo.

15
00:01:02,080 --> 00:01:05,580
<i>Přístav Dover, Kent</i>

16
00:01:28,200 --> 00:01:29,960
Tenhle ti hodí červený alarm.

17
00:01:31,600 --> 00:01:35,480
Lékařské izotopy. Je to standardní,
tak si s tím nedělej starosti.

18
00:01:42,920 --> 00:01:44,720
- Pane?
- Hm?

19
00:01:45,360 --> 00:01:47,480
- Nehází.
- Cože?

20
00:01:47,520 --> 00:01:49,280
Červený alarm, pane.

21
00:01:49,320 --> 00:01:52,640
Ten náklad je radioaktivní.
Musí házet červený...

22
00:01:59,880 --> 00:02:03,960
Ježíši. Spadnul celý systém.
Sežeň šéfa.

........