1
00:00:44,360 --> 00:00:46,760
Cane, přestaň! Přestaň!

2
00:00:49,440 --> 00:00:50,920
Přestaňte!

3
00:01:07,920 --> 00:01:09,720
Co s tebou uděláme?

4
00:01:21,440 --> 00:01:23,160
Musíme být potichu.

5
00:01:33,600 --> 00:01:37,400
Běž si lehnout, ano? Prosím.

6
00:01:38,440 --> 00:01:40,120
Až odejde.

7
00:01:45,400 --> 00:01:48,880
Jen klid. My se ještě neznáme.

8
00:01:51,520 --> 00:01:53,080
Já jsem Thorsten.

9
00:01:54,720 --> 00:01:57,120
Nemusíš se mě bát, ano?

10
00:02:18,880 --> 00:02:21,720
Co to děláš? Bože, to mě mrzí.

11
00:02:41,640 --> 00:02:47,320
DIVOKÁ REPUBLIKA
4. díl

12
00:02:53,240 --> 00:02:57,760
CO ODE MĚ CHCEŠ? JAK MŮŽEŠ
MILOVAT TAKOVOU JAKO JÁ?

13
00:03:01,200 --> 00:03:06,520
AHOJ. NEVÍM, JAK TI TO ŘÍCT.
BĚŽ PROSÍM PRYČ.

14
00:03:20,800 --> 00:03:22,320
Kdo je to?

15
00:03:22,480 --> 00:03:25,760
<i>Tady Tomasiová.</i>
<i>V případu došlo k posunu.</i>

16
00:03:43,160 --> 00:03:44,360
<i>Avanti.</i>

17
00:03:51,920 --> 00:03:53,760
Dobře, že jste přišel.

18
00:03:55,960 --> 00:03:57,160
Rasto?

19
00:03:59,160 --> 00:04:00,840
Ten tam nebyl.

20
00:04:02,880 --> 00:04:04,560
Jak to myslíš?

21
00:04:05,720 --> 00:04:07,120
Ten.

22
00:04:15,160 --> 00:04:17,840
Justin. Ten tam přece je.

23
00:04:18,040 --> 00:04:20,320
-Toho neznáme.
-Já ho neviděl.

24
00:04:20,400 --> 00:04:22,040
Máme tu od těch dvou popis,
........