1
00:01:19,500 --> 00:01:21,220
Marvine!

2
00:01:24,260 --> 00:01:25,740
Marvine!

3
00:01:26,740 --> 00:01:28,340
Marvine!

4
00:01:44,500 --> 00:01:45,820
Marvine!

5
00:01:45,940 --> 00:01:47,740
Tady je taky krev.

6
00:01:48,180 --> 00:01:49,740
Marvine!

7
00:02:06,220 --> 00:02:07,580
Marvine!

8
00:02:19,220 --> 00:02:20,660
Marvine!

9
00:02:40,060 --> 00:02:41,500
Rone!

10
00:02:48,780 --> 00:02:50,180
Rone!

11
00:04:10,900 --> 00:04:13,260
Nejpravděpodobnější oblast
jsem označil.

12
00:04:13,380 --> 00:04:16,420
Až sem dojedeme autem.

13
00:04:16,580 --> 00:04:18,780
Potom musíme
4 hodiny pokračovat pěšky.

14
00:04:18,860 --> 00:04:21,940
Ale to už je slušný terén,
tam se nám půjde dobře.

15
00:04:22,020 --> 00:04:24,140
-Uděláme to po mém.
-Jak to myslíte?

16
00:04:24,220 --> 00:04:26,700
Cíle se dosáhne tím, že se jedná.

17
00:04:26,780 --> 00:04:28,620
Vemte si věci.

18
00:04:28,700 --> 00:04:30,380
Tak hoďte sebou.

19
00:05:19,940 --> 00:05:21,780
Co je s ním?

20
00:05:23,780 --> 00:05:25,140
Žije!

21
00:05:27,300 --> 00:05:28,980
Zpátky.

22
00:05:35,220 --> 00:05:36,660
Justine!

23
00:05:38,860 --> 00:05:40,300
Jo?

24
00:05:50,620 --> 00:05:54,140
Ahoj. Kdopak jsi?

........