1
00:00:08,708 --> 00:00:12,916
SERIÁL NETFLIX

2
00:00:30,458 --> 00:00:31,958
<i>Už jsem tu, profesore.</i>

3
00:00:32,541 --> 00:00:33,833
<i>Pojď dál, Jayci.</i>

4
00:00:34,416 --> 00:00:38,625
<i>Věřil bys tomu? Našemu městu
už bude neuvěřitelných 200 let.</i>

5
00:00:39,750 --> 00:00:41,041
Dvousté výročí!

6
00:00:42,041 --> 00:00:45,083
A vypadá to na nádherný Den pokroku.

7
00:00:48,958 --> 00:00:51,958
„Stanwick Padidly“?

8
00:00:52,791 --> 00:00:53,875
Toho vůbec neznám.

9
00:00:53,958 --> 00:00:57,916
Vše, co sestrojil buď vybuchlo,
roztavilo se, nebo převrátilo.

10
00:00:58,500 --> 00:01:00,958
A přesto zde má sochu.

11
00:01:01,833 --> 00:01:05,125
Stanwick zkrotil svou osobní ctižádost

12
00:01:05,208 --> 00:01:07,916
a soustředil se na něco důležitějšího.

13
00:01:08,416 --> 00:01:09,458
Naši budoucnost.

14
00:01:09,958 --> 00:01:12,291
Uvědomil si,
že nic, čeho by mohl dosáhnout,

15
00:01:12,375 --> 00:01:15,291
se nevyrovná přínosu jeho studentů.

16
00:01:15,375 --> 00:01:16,791
Tak to jsem nevěděl.

17
00:01:18,583 --> 00:01:20,750
To byla jeho oběť.

18
00:01:22,291 --> 00:01:23,541
Můj drahý přítel.

19
00:01:24,125 --> 00:01:28,041
Rada doporučila,
abys o letošním Dni pokroku měl projev ty.

20
00:01:28,125 --> 00:01:33,583
Co… Ale ten máte vždy vy.
Nikdy se vám nevyrovnám.

21
00:01:33,666 --> 00:01:35,583
Já s nimi souhlasím.

22
00:01:35,666 --> 00:01:38,750
Tvé magibrány udělaly pro naše město divy.

23
00:01:38,833 --> 00:01:44,125
<i>Přitáhly učence ze vzdálených zemí,
znovu probudily zájem o vědu a umění.</i>

24
00:01:44,833 --> 00:01:46,666
........