1
00:00:23,750 --> 00:00:27,708
TATO DRAMATIZACE JE ZALOŽENA
NA SKUTEČNÝCH A OSOBNÍCH PŘÍBĚZÍCH,

2
00:00:27,791 --> 00:00:32,875
NALEZENÝCH A UPRAVENÝCH
PRO VYPRÁVĚNÍ O POTOPENÍ TITANIKU.

3
00:00:32,958 --> 00:00:35,875
{\an8}POSTAVY JSOU ZALOŽENY
NA SKUTEČNÝCH OSOBÁCH.

4
00:00:35,958 --> 00:00:39,333
{\an8}OSOBÁM, KTERÉ EXISTOVALY,
ALE JEJICH JMÉNA ZŮSTÁVAJÍ NEZNÁMÁ,

5
00:00:39,416 --> 00:00:41,416
{\an8}BYLA DÁNA SMYŠLENÁ JMÉNA.

6
00:02:15,875 --> 00:02:17,583
<i>Její jméno i všechno ostatní</i>

7
00:02:17,666 --> 00:02:19,708
<i>slibovalo cosi mocného a báječného.</i>

8
00:02:19,791 --> 00:02:21,541
<i>Pojmenovali ji Titanic.</i>

9
00:02:22,833 --> 00:02:24,458
<i>Byla to nejdelší, nejvyšší</i>

10
00:02:24,541 --> 00:02:27,041
<i>a nejluxusnější loď, která kdy vznikla.</i>

11
00:02:45,083 --> 00:02:46,208
Promiňte.

12
00:02:48,041 --> 00:02:51,125
- Já se plavím.
- Já také, jak vidíte.

13
00:03:06,833 --> 00:03:09,833
Toliko ke kuřárně a verandě.

14
00:03:09,916 --> 00:03:12,500
Za schodištěm jsou elektrické výtahy

15
00:03:12,583 --> 00:03:15,583
a za nimi 30 číslovaných kajut.

16
00:03:17,958 --> 00:03:19,333
Tudy se jde na palubu.

17
00:03:19,416 --> 00:03:20,708
Vracíme na k můstku?

18
00:03:20,791 --> 00:03:24,666
Ne, to teď nejde.
Nechtějí, abychom jim tam překáželi.

19
00:03:24,750 --> 00:03:26,416
Pojďte. Pardon.

20
00:03:26,958 --> 00:03:28,458
Děkuji.

21
00:03:29,041 --> 00:03:30,833
Podívejte. Budeme vyplouvat.

22
00:03:31,500 --> 00:03:33,833
- Nádherné hodiny.
- Děkuji, drahá.

23
00:03:33,916 --> 00:03:35,666
Osobně jsem je vybral.

24
........